Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren

Functionele verbeteringen 


ASR

Bij verschillende berekeningen op het document C4 voor huishoudhulpen, zoals bij het invullen van de gegevens in Deel B - Nog niet aangegeven of nog niet aanvaarde kwartaalaangiftes, wordt er geen rekening meer gehouden met alle contracten in het kwartaal maar enkel met de contracten binnen de tewerkstellingslijn waarvoor het document C4 wordt opgesteld.


De nieuwe XML-schema's werden geüpload.

Naar aanleiding van de verhoging van het aantal dagen vaderschaps- of geboorteverlof voor geboortes in 2021 en de aankomende verhoging in 2023 werd de omschrijving van type risico "Vaderschaps- of geboorteverlof - 10 dagen" bij het aangeven van een inlichtingenblad mutualiteit gewijzigd naar "Vaderschaps- of geboorteverlof".


Contracten

Het is nu mogelijk om bij het kopiëren van een contract het kantoor van het broncontract over te nemen of om een ander kantoor te kiezen.Indien je de betalende module "Omzetherverdeling" hebt, kan je nu ook contracten verlengen op basis van het omzetkantoor.Contract Redesign


Via het luik extra info kunnen volgende velden worden ingevoerd en bewaard : splitscode, algemeen, andere vergoeding, diversen, (ploegen)premies en extra informatie.Welke loon- en facturatieformules van toepassing zijn, zijn ook al meteen zichtbaar bij het aanmaken van een nieuw contract.

Na elke wijziging aan klant, werknemer, profiel, statuut en werkregime worden de loon- en facturatieformules die zichtbaar zijn op het scherm bijgewerkt zodat je meteen kan zien welke formules van toepassing zullen zijn.


Als een afgedrukt contract gewijzigd wordt, moet er een reden worden ingegeven. Het invulveld voor de reden zal standaard geselecteerd zijn zodat je niet extra moet klikken.

Loon- en facturatieformules kunnen worden gewijzigd via het contract detailscherm.Als je snel een rooster wil leegmaken kan dat met de nieuwe knop "Maak rooster leeg".De bestaande werking van gebruikersrechten m.b.t. het weergeven en het bewerken van loon- en facturatieformules werden toegevoegd aan het contract redesign detailscherm.


De foutmeldingen m.b.t. de dagdelen zijn duidelijk weergegeven. Dagdelen die fout zijn zullen in het rood worden aangeduid. Probeer je een contract met foutieve dagdelen toch te bewaren, dan zal je een duidelijke foutmelding krijgen.De dagdelen die geen uren hebben toegewezen zijn nu aangeduid als bv. 8AD (geen tijdslot).
Het is nu mogelijk om op het rooster meerdere dagdelen tegelijk te verschuiven.


Het veld prestatiestatus op het contract details scherm toont nu het onderscheid tussen "Verloond" en "Herziening verloond'.

Personen

Bij het toevoegen van een Attest is het nu ook mogelijk om in de rubriek "Extra" een Profiel in te vullen (na selectie van een Klant). Tevens kan de invoer hiervan verplicht worden door het gebruik van Change Controls.Prestaties


Bij Overzicht prestaties en Detail prestaties werden de Persoonid en Klantid toegevoegd.


APIAls een nieuwe persoon wordt aangemaakt via 
POST /sollicitation/subscriptions gebeurt er een controle op dubbele personen. 
Deze controle is afhankelijk van volgende gegevens :

 1. Bestaat er al één persoon met hetzelfde e-mailadres?

 2. Bestaat er al één persoon met hetzelfde INSZ?

 3. Bestaat er al één persoon met dezelfde naam, voornaam en geboortedatum?


Indien één van de 3 voorwaarden voldaan is, wordt de reeds bestaande persoon als response teruggeven.


Je kan volgende HTTP response verwachten:

 • Er is geen bestaande persoon, een nieuwe persoon wordt aangemaakt en teruggeven als response met code = 201.

 • Er is 1 bestaande persoon gevonden, de bestaande persoon wordt teruggeven als response met code = 201.

 • Er zijn 2+ bestaande personen gevonden, er wordt geen persoon teruggeven als response met code = 409.


Als er een sollicitatie gebeurt voor een persoon waarvoor de persoonsfiche niet kan worden bepaald door de API (code 409) kan je best met de websitebouwer afstemmen wat de beste procedure is volgens het UZB.

Bugfixes

Contracten

 • Bij het afdrukken van de nog niet afgedrukte arbeidscontracten zal er nu, indien e-signing actief is, correct gevraagd worden om de contracten onmiddellijk aan te bieden voor e-signing of op het ingestelde tijdstip.


Klanten

 • We hebben een probleem opgelost waarbij het mogelijk was dat Werkpostfiches niet meer gekoppeld werden aan een profiel na het opslaan.


Personen

 • Bij de wizard communicatie is het niet langer mogelijk om sms'en langer dan 460 karakters te sturen.

 • We hebben een foutmelding rond de GDPR retentieperiode aangepast zodat deze duidelijker is voor de gebruiker.


Prestaties

 • We hebben het onmogelijk gemaakt om prestaties aan te passen die achterliggend al verloond zijn geraakt. De gebruiker zal daar nu ook van op de hoogte gebracht worden via een melding.

 • We hebben het onmogelijk gemaakt om prestaties te wissen die achterliggend al verloond zijn geraakt. De gebruiker zal daar nu ook van op de hoogte gebracht worden via een melding.

 • De problematiek betreffende week 0 bij het verzenden van de prestatie remindermails werd opgelost.

 • We hebben een probleem opgelost waardoor het mogelijk was om een automatisch toegekende premie nogmaals manueel toe te voegen.

 • We hebben een probleem met premies bij het importeren van tikklok-prestaties aangepakt.

 • Foutmeldingen van de autocontrole module worden vanaf nu ook correct vertaald naar het Frans.


Signingplatform

 • We hebben een probleem met accenten in namen opgelost zodat deze ook werken met het Signingplatform.