Waarom? 

Bij het afsluiten van een boekjaar is elke onderneming die werknemers tewerkstelt verplicht om een sociale balans op te stellen. Deze sociale balans dient gepubliceerd te worden en de wet verplicht de werkgever om de werknemer hierover in kennis te stellen. Dit kan door de ondernemingsraad, of bij het ontbreken hiervan, de syndicale delegatie in te lichten. Bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers zal de sociale balans bekend gemaakt moeten worden door aanplakking op de plaats waar het arbeidsreglement kan geraadpleegd worden. Deze sociale balans bevat zowel informatie over de staat van het tewerkgestelde personeel als informatie over het personeelsverloop en de opleidingsactiviteiten die in dat boekjaar hebben plaatsgevonden. 


Hoe?

STAP 1: Data boekjaar ingeven

Het boekjaar kan je ingeven in de klantenfiche in Pratoflex. Je kan dit doen in de tab 'Beheer klanten'. STAP 2: Opvragen sociale balans

In het klantenoverzicht zoek je de klant op. Daarna klik je bovenaan op documenten - Sociale balans - geselecteerde klant


Dan krijg je onderstaand venster te zien. Je kan de balans al mailen naar de klant of je kan deze downloaden in PDF. 


Als je voor download kiest krijgt je deze te zien bovenaan in de downloads. Je kan  dan op Download klikken om de sociale balans te zien.


Hieronder een voorbeeld:


!!OPGELET!! Balans afdrukken voor meerdere klanten

Als je voor meerder klanten een sociale balans wil afdrukken dan moet eerst onderstaand recht worden geactiveerd in Pratoflex

Daarna kan je dan in het klantenoverzicht gaan naar Documenten-Sociale Balans- Alle klanten met boekjaar eindigend tussen...

Daarna kan je ingeven tussen welke data het boekjaar moet eindigen. Als je dan kiest voor Download zip krijg je een zip bestand met daarin de sociale balansen van deze klanten. !!OPGELET!! Samenvoegen sociale balansen met eenzelfde BTWnummer

Je kan de klanten met eenzelfde BTW nummer samenvoegen in de module holdings in Pratoflex.

Je voegt een nieuwe holding toe en bij type kies je voor 'Sociale balans'.

Onderaan kan je dan de klanten met hetzelfde BTW nummer toevoegen in deze holding


Als deze holding met type sociale balans gemaakt is kan je deze opvragen voor deze klant en dan krijg je deze van de holding te zien. (dus 1 sociale balans van alle klanten opgesomd in deze holding)