Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren

Functionele verbeteringen 


Algemeen

https://lh3.googleusercontent.com/aqsxVoXMbkPyR_Sin310K2P4dZc7qw-p30u5RwHdMcMihTGE_06ygo9OGxrLd64pRzAeIElFtyKPiE07vYxxNl2bWGcSnGBlRjWOUnJ-0eW5CgQEmCDazx1ZfMQF17_uyFO5bcwm

Aan de hand van een parameter kunnen meerdere e-mailadressen geconfigureerd worden die dan voorgesteld worden als afzender van een e-mail bij de communicatie-mogelijkheid vanuit Personen, Klanten, Contracten en Zoeken. Bij interesse voor deze functionaliteit kan er contact opgenomen worden met Customer Care. 


Contracten

Gelet op de nieuwe instructies van de RSZ m.b.t. het contingent van 2021 voor de gelegenheidsarbeiders in de land-en tuinbouw 2021 (crisismaatregel COVID-19) hebben we afwijkende regels ingebouwd. 

Controle op aantal dagen maakt gebruik van de Green@work attesten:

Tewerkstelling in de

Aantal dagen bij één of meerdere werkgevers 2020

Aantal dagen bij één of meerdere werkgevers 2021

Landbouwsector

Max. 60 dagen

Max. 60 dagen

Tuinbouwsector

Max. 130 dagen

Max. 100 dagen

Land- en tuinbouwsector (combinatie)

Max. 130 dagen

Max. 100 dagenContract Redesign


De "Nacht"-checkbox werd hernoemd naar "Toon volledige dag (24u)".

Het rooster toont standaard de uren van 8h00 tot 20h00.

 • Wanneer je een dagdeel tekent dat gedeeltelijk buiten deze tijdsloten valt, zal het rooster automatisch wijzigen naar de 24-uurs view.

 • Wanneer je een contract opent waarvan er minstens één dagdeel gedeeltelijk buiten de tijdsloten van 8h00 tot 20h00 valt, zal het rooster automatisch wijzigen naar de 24-uurs view.
Het is mogelijk om betaalcontracten aan te maken. Wanneer je een betaalcontract aanmaakt zal je merken dat er minder velden verplicht zijn zoals het bruto uurloon.


De functionaliteiten om de BV-vrijstelling ploegenarbeid werken in onroerende staat aan te duiden in een contract zijn toegevoegd aan het redesign scherm.

De regels zijn overgenomen uit het huidige scherm, d.w.z. dat de consulent voor bepaalde PC's kan beslissen om het "vinkje" aan te zetten. Via een tooltip zijn de regels consulteerbaar.

Voor de toepassing van de BV-vrijstelling ploegenarbeid m.b.t. werken in onroerende staat gelden volgende voorwaarden:

 • in ploegverband werken: één of meerdere ploegen van minstens twee personen waarbij men hetzelfde of complementair werk uitvoert, zowel qua inhoud als qua omvang;

 • werken in onroerende staat verrichten op werven (cf. BTW wetgeving);

 • minstens 1/3 van de arbeidstijd;

 • minimum bruto uurloon voor alle leden van de ploeg (bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).Documenten


Voor de klanten die met Earnie werken, worden de Belcotax fiches die gegenereerd zijn door Earnie ter beschikking gesteld in PratoFlex, met name gekoppeld als document in de persoonsfiche.


Lijsten

Het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten wordt collectief en niet-nominatief meegedeeld. Hiervoor is in PratoFlex de mogelijkheid voorzien om een Excel-lijst aan te maken via het scherm CAO-108 Opeenvolgende dagcontracten. Via het aanvinken van "indicatief model per schijf" wordt deze lijst opgemaakt van het aantal werknemers met opeenvolgende dagcontracten en deze verdeeld per schijf (2 tot 15, 16 tot 30, 31 tot 45 en meer dan 45 dagcontracten).Personeel


De taal en e-mail in de personeelsfiche is vanaf nu verplicht gemaakt zodat er geen foutmelding meer komt bij bv. Reset paswoord in HiAnt.Personen


Als een attest "progressieve tewerkstelling" wordt toegevoegd, dan mogen de periodes van verschillende attesten niet meer overlappen. Hiervoor zijn controles toegevoegd, de foutmelding is dan "Er bestaat reeds een attest [attestnaam] binnen de ingevoerde geldigheidsdatums voor deze persoon."Zoek

We hebben "7.5" toegevoegd als geldige waarde voor de zoekterm "Afstand" wanneer je een zoek start via F1 (en de Actonomy-zoek). 

Verder is deze functionaliteit ook uitgebreid dat er waardes ingegeven kunnen worden, die niet in de dropdown zitten. Het betreft dus een vrij invoerveld. 


    

Bugfixes


Algemeen

 • Code optimalisatie van de manier waarop we omgaan met grote hoeveelheden data. Dit moet voorkomen dat schermen waar veel data opgehaald wordt systeemfouten geven omdat de gegevens niet verwerkt kunnen worden.


Contracten

 • Indien het een contract met maandverloning betrof waren er soms onterecht velden wel of niet op het contract detailscherm geblokkeerd omwille van de prestatiestatus, of kon je soms onterecht een contract wel of niet verwijderen omwille van de prestatiestatus. 
  Het systeem berekent nu de prestatiestatus steeds correct in geval van maandverloning zodat dit niet meer zal voorvallen.


 • Als er voor een mastercontract een einddatum wordt toegevoegd, wordt een Dimona OUT klaargezet. Wanneer de einddatum terug verwijderd werd voordat de Dimona OUT opgesteld en verzonden werd, kon de Dimona-aangifte niet meer correct worden uitgevoerd. 
  Dit hebben we opgelost zodat bij het verwijderen van de einddatum voor een mastercontract de Dimona wel correct gebeurt. 
  Het is ook onmogelijk gemaakt om een einddatum te verwijderen als de Dimona-aangifte gelukt is.


 • Het is mogelijk om een contract te verwijderen en om het statuut van een contract te wijzigen wanneer er volgens de autocontrole module sprake is van een controlefout zolang er ook aan de andere vereisten m.b.t. de e-sign status en de Dimonastatus voldaan is. Wanneer een werknemer bij meerdere klanten werkt, werd voor sommige controles de prestatiestatus van bij de verkeerde klant gebruikt. Er zal nu steeds worden gecontroleerd op de correcte status.


Documenten

 • We hebben een probleem opgelost wat er voor zorgde dat loonbriefjes meerdere malen verstuurd werden naar één persoon.


Personen

 • We hebben een probleem opgelost waardoor nu de datum in dienst correct wordt ingevuld voor een statuut na het aanmaken van een eerste contract.


Prestaties

 • We hebben het mogelijk gemaakt wijzigingen aan te brengen aan een prestatie in loonrun indien het recht "Klaargezette prestaties en prestaties in loonrun wijzigen (HiAnt)" geactiveerd is voor de gebruiker.