Betaalcontracten(Contract Redesign)

Een betaalcontract is een contracttype dat louter voor administratieve doeleinden wordt gebruikt.

VOORBEELD 1

Er moet aan een UZK de week na de tewerkstelling nog een extra bedrag aan sociaal abonnement uitbetaald worden. Met een betaalcontract kan dit loon ingeboekt worden via de prestatie-ingave. Nadien kan het uitbetaalde bedrag nog doorgefactureerd worden aan de klant via de facturatiemodule.

VOORBEELD 2

Als er voor een UZK nog achterstallig loon moet uitbetaald worden van een voorgaand afgesloten boekjaar, is er geen andere mogelijkheid dan in het huidige boekjaar een betaalcontract op te stellen waarop met een premiecode 'achterstallig loon' , dit extra bedrag kan ingeboekt worden. Nadien zal men dit wel in de DmfA-aangifte moeten rechtzetten. 


Een betaalcontract aanmaken is gelijkaardig aan het aanmaken van een gewoon contract, zie hiervoor https://prato.freshdesk.com/a/solutions/articles/29000026116?lang=nl. Om een betaalcontract aan te maken kies je in “Type contract” voor “Betaalcontract”. 

Je zal vervolgens zien dat er minder velden verplicht zijn geworden om in te vullen. Volgende velden zijn niet meer verplicht:

  • Bruto uurloon

  • Referteloon

  • Reden contract

  • Dagtotalen onder het rooster

  • Stelsel

  • Student@work uren


Verder is het voor betaalcontracten niet mogelijk om een dimonanummer toe te voegen of om de dimona foutenlijst te openen.

Een overzicht van alle betaalcontracten vind je via het filtericoon op de lijst van contracten

Wanneer je het detail van een betaalcontract opent, zie steeds in de titelbalk dat het gaat over een betaalcontract.