Waarom kan ik sommige velden niet wijzigen op het contract? (Contract Redesign)

Wanneer je een contract detail opent kan het zijn dat enkele velden niet meer wijzigbaar zijn. Dit kan verschillende redenen hebben.

 1. Het contract is afgedrukt

 2. Er is een dimona aangifte

 3. Het contract zit in verloning

1. Het contract is afgedrukt

Wanneer alle velden niet meer wijzigbaar zijn is het contract reeds afgedrukt. Via de actie “Wijzig afgedrukt contract” kan je velden opnieuw editeerbaar maken. OPgelet! Je hebt hiervoor wel de juiste rechten nodig.
Zie https://prato.freshdesk.com/a/solutions/articles/29000037931?lang=nl voor informatie over “Wijzig afgedrukt contract”

2. Er is een Dimona aangifte

Op basis van de status bij Dimona, de aanwezigheid van een dimonanummer en de aanwezigheid van bepaalde foutcodes zal je de klant, werknemer, statuut, begindatum en einddatmniet kunnen wijzigen.

Klant, werknemer en begindatum

Van zodra een Dimona aangifte gestart is, kunnen deze velden niet meer worden gewijzigd. Een uitzondering hierop is wanneer de dimona niet aanvaard is en er geen dimonanummer aanwezig is. 

De velden zijn niet wijzigbaar indien Dimonastatus in (MODIFIED, ENDCONT, MARKED, SEND, MSEND, CSEND, OK, OK WARNING, CANCELED) OF contract heeft Dimonastatus NOK en het contract heeft een dimonanummer

Einddatum

Wanneer de Dimona aangifte nog in verwerking is of wanneer het contract geannuleerd is, kan de einddatum niet worden gewijzigd.

Einddatum is niet wijzigbaar indien dimonastatus in (MARKED, SEND, MSEND, CSEND, CANCELED)

Statuut

Wanneer de Dimona aangifte nog in verwerking is of wanneer het contract geannuleerd is, kan het statuut niet worden gewijzigd.

Statuut is niet wijzigbaar indien dimonastatus in (MARKED, SEND, MSEND, CSEND, CANCELED)

Wanneer het statuut wel kan worden gewijzigd zal je in bepaalde gevallen zien dat je niet uit alle statuten gekoppeld aan de persoon kan kiezen. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van een dimonanummer en de aanwezigheid van bepaalde Dimona fouten. Je zal enkel uit de statuten in een bepaald “type” kunnen kiezen. Zie https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/obligations/obligations_nsso/dimona/principaldata.html voor een beschrijving van de verschillende Type werknemers.

Wanneer het contract een dimonanummer heeft en er zijn geen dimonafouten, dan kan je het statuut enkel wijzigen naar statuten van hetzelfde Dimonatype. Je kan dus bijvoorbeeld het statuut wel wijzigen van arbeider naar leerplichtige arbeider, maar niet van arbeider naar student arbeider

Wanneer het contract een dimonanummer heeft, het een contract voor een jobstudent betreft én de dimona aangifte heeft als openstaande fout “369 - Overschrijding contingent”, dan kan je het statuut enkel wijzigen naar statuten van het type “STU” of “OTH”. In geval van een volledige overschrijding van het contingent kan je op deze manier het statuut wijzigen naar werkstudent en in geval van een deelse overschrijding kan je het jobstudentenstatuut behouden en het aantal student@work uren aanpassen.

Wanneer het contract een Dimonanummer heeft, het een contract voor een jobstudent, flexi werknemer of een gelegenheidswerknemer betreft én de dimona aangifte heeft als openstaande fout:

 • 460 - Laattijdige aangifte

 • 483 - Mogelijk indien voldaan aan de voorwaarden

 • 484 - Tewerkstelling Flexijob geheel of gedeeltelijk gedekt door een verbrekingsvergoeding

 • 485 - Tewerkstelling Flexijob niet of niet volledig gedekt door Dimona    

 • 486 -  Flexijob geen cumul met een contract van 80% of meer

 • 510 - Toegangsvoorwaarden voor flexi-jobs niet gerespecteerd

kan je het statuut enkel wijzigen naar statuten van het type “OTH”. 

3. Het contract zit in verloning

Van zodra de prestatie verwerking gestart is voor een contract is het niet meer mogelijk om bepaalde velden te wijzigen. “Prestatie verwerking gestart” wil zeggen dat de prestatiestatus van het contract één van de volgende statussen is:

 • Autocontrole

 • Foutcontrole

 • Klaargezet

 • In loonrun

 • Verloond

Volgende velden kunnen in één van die statussen niet worden gewijzigd:

 • Klant

 • Werknemer

 • Statuut

 • Bruto uurloon

 • Bruto maandloon

D.m.v. configuratie is bovenstaande lijst uitgebreid met enkele extra velden waarvan je, indien gewenst, de blokkering kan opheffen. Het gaat over:

 • Afstand

 • Transportmiddel

 • Plaats tewerkstelling

 • Werkregime

Wanneer je toch een wijziging wil doorvoeren aan één van bovenstaande velden, moet je de prestaties eerst terug vrijgeven. Echter, zodra een contract eenmaal verloond is kunnen volgende velden nooit meer worden gewijzigd:

 • Klant

 • Werknemer

 • Statuut