Contractrooster tekenen en bewerken

Dagdelen tekenen

Eén dagdeel kan je tekenen door de klikken en slepen met de linkermuisknop op de gewenste plaats in het rooster. De muisaanwijzer geeft het begin- en einduur weer. Je kan dagdelen tot op het kwartier nauwkeurig tekenen. Als je een dagdeel hebt getekend zie op het blokje het begin- en einduur en ook het totaal aantal uren met dagcode “AD”.


Als je dagdeel te kort of te lang is kan je de tijdsduur aanpassen door het getekend dagdeel te verkorten of te verlengen door te klikken en slepen met de linkermuisknop op de boven- of onderkant van het dagdeel.

Je kan een dagdeel ook verlengen door het dagtotaal te verhogen onderaan het rooster. Een dagtotaal kan niet worden verkort door het dagtotaal te verlagen onderaan het rooster. Wanneer je dit doet zal en pauze zonder tijdslot worden toegekend.

Je kan dagdelen verplaatsen door te klikken op het gewenst dagdeel met de linkermuisknop en deze vervolgens te slepen naar de gewenste locatie. Dit kan zowel binnen dezelfde dan als naar een andere dag.

Op het dagdeel zelf zie je het origineel begin- en einduur. In de tooltip zie je het nieuwe begin- en einduur. Wanneer je de linkermuisknop loslaat wijzigen de gegevens op het dagdeel.


Waarom zijn er verschillende kleuren dagdelen?

De kleur van een dagdeel komt overeen met de achtergrond van de betreffende dag op het rooster. Dagdelen horend bij maandag, woensdag en vrijdag hebben een blauwe kleur. Dagdelen horend bij dinsdag en donderdag hebben een blauwgroene kleur. Zaterdag en zondag zijn respectievelijk paars en donkerblauwgroen. Deze verschillende kleuren maakt het vooral voor middernachtoverschrijdende roosters duidelijk welk dagdeel bij welke dag horen.

Zie hieronder een voorbeeld van een rooster in de dagpost en een middernachtoverschrijdend rooster.

Dagdelen kopiëren

Eén dagdeel kan worden gekopieerd door het inhouden van de SHIFT-toets, te klikken met de linkermuisknop op het gewenst dagdeel en vervolgens met de muis naar de gewenste locatie te navigeren. Je ziet een rood doorzichtig blokje, wanneer je dit blokje correct positioneert en de muisknop loslaat wordt het dagdeel toegevoegd.


Je kan meerdere dagdelen tegelijk selecteren door het inhouden van de CTRL-toets en de gewenste dagdelen aan te klikken met de linkermuisknop. Je ziet een rode balk rond elk dagdeel in de selectie. Wanneer je nu de SHIFT-toets inhoudt op de dagdelen te kopiëren zal je zien dat er rode doorzichtige blokjes verschijnen voor alle geselecteerde dagdelen.


Wanneer een werknemer elke dag dezelfde werktijden heeft kan je op één dag dagdelen tekenen voor de gewenste tijden en vervolgens gebruik maken van de acties “Kopieer dag naar werkweek” of “Kopieer dag naar hele week”. Deze actie vind je terug onder het actie-menu wanneer je klikt met de rechtermuisknop op een dagdeel.

Beide acties kopiëren steeds alle dagdelen op de betreffende dag en niet enkel het geselecteerd dagdeel. Eerst zullen alle andere dagdelen op het rooster worden gewist en vervolgens worden de dagdelen gekopieerd van de geselecteerde dag naar ofwel maandag tot en met vrijdag ofwel maandag tot en met zondag.

Dagdelen verwijderen

Dagdelen kunnen op vier manieren worden verwijderd:

  1. Door het dagdeel te selecteren en vervolgens te drukken op de delete-toets op het toetsenbord

    1. We zijn ervan op de hoogte dat dit niet werkt voor dagdelen zonder tijdsloten. Door een technische beperking kunnen we dit momenteel niet oplossen.

  2. Door te klikken met de rechtermuisknop op een dagdeel om het actie-menu te openen en vervolgens te kiezen voor “Verwijderen”

  3. Door “0” in te vullen in “Totaal” onder het rooster

  4. Door te klikken op de knop “Maak rooster leeg”Dagdelen bewerken

Via het rooster kan je de het begin- en einduur wijzigen tot op het kwartier nauwkeurig. Als je het rooster meer in detail wil bewerken kan dit via een detailscherm “Dagdeel bewerken”. Dit detail kan je op twee manieren openen:

  1. Dubbelklik op het gewenst dagdeel

  2. Klik met de rechtermuisknop op een dagdeel om het actie-menu te openen en vervolgens te kiezen voor “Bewerken”


Van en tot

 Je kan het begin- en einduur wijzigen tot op de minuut nauwkeurig via het toetsenbord

Pauze 

Er kan een pauze worden toegevoegd tot twee cijfers na de komma.

Dagcode

Dit veld kan niet gewijzigd worden. Elk dagdeel bevat de dagcode “AD”.

Afdeling

Je kan de afdeling selecteren waar de werknemer wordt tewerkgesteld gedurende het geselecteerd tijdslot. Dit wordt niet afgedrukt op het contract noch doorgestuurd naar prestatie-ingave.

Kostenplaats

Je kan de afdeling selecteren die van toepassing is voor de werknemer gedurende het geselecteerd tijdslot. Dit wordt niet afgedrukt op het contract noch doorgestuurd naar prestatie-ingave.

Ploegcode

Je kan de ploegcode die van toepassing is selecteren. Dit wordt niet afgedrukt op het contract noch doorgestuurd naar prestatie-ingave.