Een rooster wordt gebruikt om op voorhand de vaste wekelijkse uurroosters aan te maken bij een klant. Bij de opmaak van een contract kan er een keuze worden gemaakt uit de reeds aangemaakte roosters om ervoor te zorgen dat het contractrooster meteen ingevuld wordt.

Een cyclus is een vaste opeenvolging van 2 of meerdere roosters (bv. een 2 ploegen- of 3 ploegensysteem).

Cycli en roosters kunnen op verschillende niveaus worden aangemaakt:

 • Klant

 • Profiel

Niveau klant

Niveau profiel

Rooster detail1. Naam

Je bent verplicht een naam voor het rooster op te geven. Deze naam zal je zien op het contractdetail wanneer je een rooster wil selecteren.

2. Omschrijving

Je kan een omschrijving van het rooster invullen.

3. Algemene informatie

Er is algemene informatie van het rooster zichtbaar. Je ziet op welk niveau het rooster is aangemaakt (FI = klant, TR = profiel). Je ziet ook wie het rooster heeft aangemaakt en wanneer, voor nieuwe rooster is dit ingevuld met jouw gebruikersnaam en de datum van vandaag.

4. Actief

Er zichtbaar of het rooster momenteel actief is of niet. Niet-actieve roosters kunnen niet worden geselecteerd bij het opmaken van een contract;

5. Rooster

Het uurrooster moet worden ingevuld. Het totaal van alle uren moet groter zijn dan 0 behalve wanneer je speciaal arbeidsregime (8) volcontinu hebt geselecteerd.

Wanneer je een contract aanmaakt met dit rooster worden er op het contractrooster dagdelen gemaakt als volgt:

 • Van: Begin werk - Tot: Begin rust

 • Van: Einde rust - Tot: Begin werk

 • Indien begin rust en einde rust beide 0.00 bevat wordt er een dagdeel gemaakt op basis van de uren Van: Begin werk - Tot: Einde werk

 • Indien er enkel een “werk totaal” is ingevuld voor de betreffende dag wordt er een dagdeel zonder tijdslot aangemaakt.

6. Afdeling

Per dagdeel kan een afdeling worden toegekend. 

 • Dagdeel 1 slaat op de dagdelen:

  • Begin werk - Begin rust

  • Begin werk - Einde werk

  • Enkel werk totaal

 • Dagdeel 2 slaat op de dagdelen op basis van:

  • Einde rust - Begin werk

Wanneer je een contract aanmaakt met dit rooster wordt de afdeling toegekend aan het betreffende dagdeel.

7. Werkregime

Hier zie je het stelsel en de reële uren die zullen worden toegekend aan het contract.

8. Speciaal arbeidsregime

Er kan worden aangeduid of dit rooster onder een speciaal arbeidsregime valt. Indien dit is ingevuld wordt dit overgenomen op het contract bij het selecteren van het rooster.

Voorbeeld

Rooster ingesteld op de klantenfiche:

Wanneer dit rooster wordt geselecteerd op het contract detail:


Cyclus detail

 

1. Naam

Je bent verplicht een naam voor de cyclus op te geven. Deze naam zal je zien op het contractdetail wanneer je een cyclus wil selecteren.

2. Omschrijving

Je kan een omschrijving van het rooster invullen.

3. Algemene informatie

Er is algemene informatie van het rooster zichtbaar. Je ziet op welk niveau het rooster is aangemaakt (FI = klant, TR = profiel). Je ziet ook wie het rooster heeft aangemaakt en wanneer, voor nieuwe rooster is dit ingevuld met jouw gebruikersnaam en de datum van vandaag.

4. Actief

Er zichtbaar of het rooster momenteel actief is of niet. Niet-actieve roosters kunnen niet worden geselecteerd bij het opmaken van een contract;


5. Gemiddeld werkregime gebruiken in communicatie met RSZ

Wanneer dit is aangevinkt spreken we van een cyclus met gemiddeld werkregime. Indien dit is uitgevinkt spreken we van een cyclus zonder gemiddeld werkregime. Wat je hier kiest heeft gevolgen voor de contractopmaak.

Bij het aanmaken van een nieuwe cyclus is deze optie standaard aangeduid omdat sommige diensten bij de overheid vereisen dat er indien er in ploegen gewerkt wordt er een gemiddelde gecommuniceerd wordt. 

Sommige werknemers werken met piek- en dal roosters. De Q van het contract met het piek rooster kan boven de toegelaten waarde van de Q bij de RSZ liggen. Door gebruik te maken van een cyclus met gemiddelden zullen de aangiftes naar de RSZ in dit geval correct verlopen.

6. Beschikbare roosters

Je ziet een overzicht van alle roosters voor hetzelfde niveau als de cyclus. Je kan tevens nieuwe roosters aanmaken of bestaande roosters verwijderen

7. Gekoppelde roosters

Je kan roosters uit “Beschikbare roosters” slepen naar “Gekoppelde roosters”. Wanneer je dit doet zal je zien dat het gemiddeld werkregime (9) wordt bijgewerkt. Je kan een gekoppeld rooster ook weer terug slepen naar “Beschikbare roosters” om deze te verwijderen uit de cyclus.

Eén rooster kan meerdere keren worden toegevoegd aan “Gekoppelde roosters”. De volgorde waarin je de roosters plaatst is belangrijk voor het verlengen van contracten. Indien je een contract met een cyclus verlengd, zal het volgende rooster in de rij automatisch worden toegekend aan het verlengde contract. Indien het laatste rooster in de rij gekoppeld was, zal opnieuw het eerste rooster worden gekoppeld aan het contract.

8. Preview geselecteerd rooster

Hier zie je het rooster van het contract waarop je hebt geklikt. Dit kan zowel een rooster uit “Beschikbare roosters” zijn als een rooster uit “Gekoppelde roosters”.

9. Gemiddeld werkregime gekoppelde uurroosters

Deze sectie is enkel zichtbaar indien “Gemiddeld werkregime gebruiken in communicatie met RSZ” is aangevinkt.

Hier zie je het gemiddeld stelsel en de gemiddelde reële uren die zullen worden toegekend aan elk contract in deze cyclus ongeacht het actieve rooster. 


Cyclus en rooster op het contract

In het luik werkregime kan je een cyclus en/of een rooster kiezen dat van toepassing is voor het contract. Wanneer je een cyclus selecteert dien je ook steeds verplicht een rooster te selecteren. Je kan enkel roosters kiezen die gekoppeld zijn aan de gekozen cyclus.

Na het selecteren van een cyclus verschijnen er nieuwe werkregime velden m.b.t. de cyclus. De werkregime velden op basis van het contractrooster zijn ook nog steeds zichtbaar.

Wanneer je een cyclus met gemiddelden hebt geselecteerd op het contract zijn de werkregime velden m.b.t. de cyclus steeds ingevuld met de gemiddelde gegevens op basis van alle roosters gekoppeld aan die cyclus. 

Voorbeeld

Cyclus met twee roosters:

Wanneer “Gemiddeld werkregime gebruiken in communicatie met RSZ” wordt aangevinkt en deze cyclus vervolgens wordt geselecteerd bij de opmaak van het contract zijn de gegevens zichtbaar als volgt:

Wanneer “Gemiddeld werkregime gebruiken in communicatie met RSZ” wordt uitgevinkt en deze cyclus vervolgens wordt geselecteerd bij de opmaak van het contract zijn de gegevens zichtbaar als volgt: