Loon- en facturatieformules op contract

Welke formules zijn zichtbaar?

Op de detailpagina van een contract zie je onderaan welke loon- en facturatieformules van toepassing zijn op het contract indien je over voldoende rechten beschikt:

  • Loonformules/facturatieformules readonly zichtbaar maken op klant niveau of

  • Loonformules/facturatieformules beheren tot op klant niveau of

  • Loonformules/facturatieformules beheren tot op hoogste niveaus

Je ziet enkel de meest specifieke formule, degene die toegepast zal worden. Kent de firma bijvoorbeeld een netto vergoeding uit aan zijn of haar werknemers en wijken ze af voor één werknemer, dan zie je enkel de formule voor de netto vergoeding op KU niveau en niet degene op FI niveau op het contract voor die werknemer.

Er zijn ook een heleboel algemene loon- en facturatieformules waarvan gebruik wordt gemaakt bij de verloning en facturatie. Om te kunnen bekijken welke van toepassing zijn voor het contract dien je te klikken op de knop “Algemene formules”. Er open een nieuw scherm met een overzichtslijst van alle algemene loon- of facturatieformules die zullen worden toegepast.

Deze knop is enkel zichtbaar indien je over het Loonformules/facturatieformules beheren tot op hoogste niveaus recht beschikt.

Toevoegen van formules

Nieuwe loon- en facturatieformules kunnen worden toegevoegd via de “Toevoegen”-knop. deze knop is enkel zichtbaar indien je over voldoende rechten beschikt:

  • Loonformules/facturatieformules beheren tot op klant niveau of

  • Loonformules/facturatieformules beheren tot op hoogste niveaus

Wanneer je via het contract detail een loon- of facturatieformule toevoegt zal dit steeds op het “KU” niveau zijn. Je kan dit niet wijzigen.

Bewerken van formules

Bestaande loonformules kunnen worden gewijzigd door te dubbelklikken op een blokje of via de “Bewerken”-knop in het actie-menu dat verschijnt wanneer je klikt met je rechtermuisknop op een blokje.

Je kan dit enkel doen indien je over voldoende rechten beschikt. Indien je het recht “Loonformules/facturatieformules beheren tot op klant niveau” hebt, kan je enkel formules bewerken tot en met het niveau “FI”.
Indien je het recht “Loonformules/facturatieformules beheren tot op hoogste niveaus” hebt, kan je alle formules bewerken.