Volcontinu

Wanneer een uitzendkracht werkt in een volcontinu stelsel, dan:

 • is dit gekoppeld aan een referentieperiode die kan oplopen tot maximaal 1 jaar

 • kan het rooster van deze persoon elke week anders zijn

 • zijn een aantal voorwaarden zoals minimumduur en maximumduur niet zo strikt

Elke werknemer die buiten de normale grenzen van de arbeidsduur wordt tewerkgesteld in het kader van volcontinu, mag op het einde van de referentieperiode niet meer arbeidsuren (of daarmee gelijkgestelde uren) hebben gepresteerd dan het resultaat van de volgende vergelijking: 

 • #weken in referentieperiode * wekelijkse arbeidsduur werkregime(wet of CAO) = max. # arbeidsuren

  • Voorbeeld voor referentieperiode van 1 kwartaal:

   • 13 weken * 40u RUR = 520 arbeidsuren of gelijkgestelde uren

Pratoflex controleert niet of aan bovenstaande voorwaarden voldaan zijn.


Contracten voor uitzendkrachten in een volcontinu stelsel moeten worden aangemaakt met speciaal arbeidsregime “Volcontinu”. Wanneer dit speciaal arbeidsregime is geselecteerd worden de velden stelsel, uren/week FT en uren/week PT niet meer ingevuld op basis van het rooster maar op basis van wat er is ingevuld in het werkregime op de klantenfiche:

 • Stelsel wordt vast ingevuld met 5

 • Uren/week FT wordt ingevuld met de waarde van de RUR uit het werkregime

 • Uren/week PT wordt ingevuld met 0

De velden voor het stelsel, uren/week FT, uren/week PT, betaalde ADV en onbetaalde ADV worden bovendien ook wijzigbaar. Een wijziging aan één van deze velden zorgt voor een herberekening van de Q/S.


Indien een uitzendkracht meerdere weken in een ‘piekrooster’ werkt, kan het nodig zijn dat deze uitzendkracht bepaalde weken niet werkt maar toch onder contract ligt (nulrooster) teneinde de maximale arbeidsuren niet te overschrijden. 

Het is bijgevolg ook mogelijk om een contract aan te maken met 0 uren op het rooster wanneer het speciaal arbeidsregime “Volcontinu” is gekozen.

Doordat een werknemer in een volcontinu stelsel tewerkgesteld kan zijn met piek- en dalroosters zullen volgende flexibele controles worden genegeerd:

 • Controle op minimumwaarde weektotaal rooster (waarde x) en maximumwaarde weektotaal rooster (waarde y) bij opslaan contract

 • Controle op minimumwaarde dagtotaal rooster (waarde x) en maximumwaarde dagtotaal rooster (waarde y) in PC (waarde z) bij opslaan contract

 • Totale uren van uurrooster op contract groter dan het reëel gemiddeld uurregime werkregime klant niet toegestaan


Het is mogelijk om een contract aan te maken in een volcontinu stelsel in combinatie met een cyclus. Wanneer je een cyclus selecteert verschijnt er een nieuwe set van werkregime velden. Deze velden worden ook ingevuld op basis van het werkregime van de klant.

Indien je manueel een wijziging aanbrengt aan de voorgestelde gegevens, dan doe je dit het best in beide velden.