Master- en subcontracten

Wanneer de begin- en einddatum van een contract in een verschillende week liggen spreken we van een mastercontract. Aan een mastercontract zijn subcontracten gekoppeld. De begin- en einddatum van een subcontract liggen steeds in dezelfde week.

Subcontracten zijn een administratieve contracten die nodig zijn om de prestatie verwerking en verloning op uit te kunnen voeren. Er dient bijgevolg een subcontract aanwezig te zijn voor elke week onder het mastercontract. Deze kunnen worden aangemaakt door de contracten te verlengen of te kopiëren. 

De Dimona-aangifte wordt wel uitgevoerd op het mastercontract. De Dimona is dus al meteen in orde voor de volledige periode. 


Mastercontracten

Een overzicht van alle mastercontracten bekom je door in het contractenoverzicht te klikken op het filter icoon en te kiezen voor “Mastercontracten”.

De detailpagina van een mastercontract ziet er wat anders uit:

  • Er staat “Mastercontract detail” in de titel

  • Het zijmenu is blauw

  • Er is geen prestatiestatus


Wanneer je een nieuw contract aanmaakt zal er automatisch een mastercontract worden aangemaakt wanneer de begin- en einddatum in een verschillende week liggen. Het zijmenu kleurt dan ook blauw op.

Het is ook mogelijk om een mastercontract aan te maken wanneer de begin- en einddatum binnen dezelfde week vallen. Dit kan je doen in verschillende gevallen, bijvoorbeeld:

  • De persoon werkt elke dag op een andere afdeling/kostenplaats bij de klant op een andere locatie.

    • Als je hier een weekcontract van maakt is de kilometerberekening onjuist. Als je verschillende dagcontracten maakt, moet de werknemer vele contracten ondertekenen en zit je met “opeenvolgende dagcontracten”.

  • Het contract wordt gesplitst vanwege maandsplitsing en één deel van het contract bevat 0 uren op het rooster.

    • Dit is geen juridisch correct contract. De werknemer zou dan een contract met 0 uren moeten ondertekenen.

Een niet-weekoverschrijdend mastercontract maak je aan door in het “nieuw contract”-detailscherm te kiezen voor de actie “Verander naar mastercontract” in het actiemenu. Je ziet vervolgens het zijmenu blauw oplichten

Je kan het contract ook weer terug veranderen naar een weekcontract door in het “nieuw contract”-detailscherm te kiezen voor de actie “Verander naar weekcontract” in het actiemenu. Je ziet vervolgens het zijmenu terug grijs worden.

Wanneer je een mastercontract opslaat wordt er meteen een subcontract gemaakt voor de eerste week waarin het mastercontract start. 


Subcontracten

Een overzicht van alle subcontracten gekoppeld aan een mastercontract kan je opvragen via de actie “Toon subcontracten” in het actiemenu op het mastercontract detailscherm. Deze actie opent een pop-up met een overzicht alle gekoppelde subcontracten.

Je kan naar de details van het subcontract navigeren door te dubbelklikken op het gewenst subcontract in het overzicht.Een algemeen overzicht van subcontracten vind je terug tussen het overzicht van de weekcontracten. Subcontracten worden schuingedrukt weergegeven in het overzicht.

De detailpagina van een subcontract heeft als titel “Subcontract detail”. Voor de rest ziet het scherm er hetzelfde uit als een weekcontract.