Functionele verbeteringen 


Contract Redesign

Wanneer je de afstand berekent, wordt nu een laad icoon weergegeven.

Er wordt rekening gehouden met de rechten:

 • Rooster aanpassingen contract : Indien je dit recht hebt, kan je een rooster aanpassen. 

 • Het rooster readonly maken wanneer 'Rooster deze week' geselecteerd is: Indien je dit recht hebt, kan je een geselecteerd rooster wel of niet aanpassen. Dit recht wordt genegeerd als je het recht "Rooster aanpassingen contract" niet hebt.


De prestatiestatus die overeenkomt met het contract wordt niet meer getoond als er een nieuw contract wordt aangemaakt. Op dat moment bestaat er nog geen prestatiestatus. Ook bij mastercontracten is deze status verwijderd van het scherm, omdat voor mastercontracten deze status niet relevant is.

Er kan een overzicht worden bekomen van de "Dirty fields" door de CTRL+ALT in te houden op het toetsenbord en vervolgens met de linkermuisknop te klikken op Annuleren.  “Dirty Fields” zijn alle gewijzigde gegevens die zullen bewaard worden als de opslaanknop groen gekleurd is.


Er kan een conventionele proefperiode worden ingegeven. Opgelet met de eenmaligheid van de proefperiode! Indien de automatische berekening van de conventionele proefperiode is ingeschakeld, wordt dit veld ingevuld bij het opslaan van het contract.


Het is mogelijk gemaakt om weekcontracten als mastercontract te bewaren. Het vinkje "mastercontract" zal je echter niet meer terugvinden in het nieuwe scherm. Je kan met een nieuw menu item "Verander naar weekcontract" en "Verander naar mastercontract" je keuze bevestigen. Het menu is enkel beschikbaar voor een nieuw contract en zal afhankelijk van de ingevuld gegevens in-of uitgeschakeld zijn. (vb. een weekoverschrijdend mastercontract kan je niet wijzigen naar een weekcontract).


Er kunnen enkel contractredenen gekozen worden die geldig zijn voor het paritair comité van het contract.


Contracten

Op het arbeidscontract dat door Prato wordt beheerd is de omschrijving "Proefperiode" gewijzigd naar "Dagen proefperiode". De reden hiervoor is dat het nu duidelijk is dat het aantal in dagen is uitgedrukt.

De conventionele proefperiode kan nu ingevuld worden als decimaal getal.

De automatische berekening is ook aangepast voor een eerste contract van een werknemer bij een klant en dit volgens de duurtijd:

 • 1 dag = halve dag proefperiode

 • 2 dagen = 1 dag proefperiode

 • 3 dagen = 1,5 dag proefperiode

 • 4 dagen = 2 dagen proefperiode

 • 5+ dagen = hierbij wordt de wettelijke proefperiode van 3 dagen toegepast. 


Als consulent kan je een andere waarde ingeven indien nodig. Hierbij moet er rekening gehouden worden met het feit dat de conventionele proef niet langer dan de helft van de duur van de arbeidsovereenkomst mag zijn. 


DocumentenIndien je de uitbreiding op de eBox module voor het automatisch verzenden van de loonbrieven hebt geactiveerd, kunnen de loonbrieven die in HiAnt aangemaakt worden vanaf nu volledig door PratoFlex afgehandeld worden wat de verzending volgens de verzendwijze van de persoon (Unified Post, e-mail) én het afdrukken ervan betreft.

Het afdrukken kan via Documenten > Batch genereren documenten - Loonbrieven. Volgende selecties zijn mogelijk bij de afdruk:


 1. Op kantoor (één of meerdere)

 2. Enkel verzendwijze printer

 3. Enkel de niet gedrukte

 4. Pdf per kantoor/voor alle kantoren


Contacteer je Customer Success Manager voor het activeren van deze functionaliteit of als je een offerte wenst voor de (uitbreiding van de) eBox module.


GDPR

Bij het verplaatsen van een persoon naar een specifiek kantoor (volgens parameter), wordt de informatie van Opleidingen, Testen en Talenkennis al verwijderd, de communicatie via e-mail en sms afgezet en wordt de persoon niet meer gevonden via Zoeken.

Het is uiteindelijk de bedoeling om de gegevens van deze personen in dit specifiek kantoor te anonimiseren maar men heeft om juridische redenen bepaalde persoonsinformatie nog tijdelijk nodig.

Bugfixes


API

 • De controle van het RSZ nummer geeft nu een melding terug i.p.v. http-code 500.

Met de vorige versie kon je als gebruiker van de API niet weten wat er fout was. Nu komt bij een foutief RSZ nummer de melding "message": "RSZ nummer is foutief."


 • Als er een mail wordt verstuurd via het endpoint /webservice/integration/person/:personId/mail wordt ook de historiek van de persoon aangevuld.


Documenten

 • Bij de automatische versturing van de loonbrieven werden de e-mails niet vanuit het contract-kantoor verzonden, maar vanuit het kantoor van inschrijving. Hierdoor zou het kunnen dat er bij vragen of opmerkingen met het verkeerde kantoor contact werd opgenomen. Vanaf deze versie worden deze mails dan ook verzonden vanuit het e-mailadres van het contract-kantoor.

 • Door een defect werd de datum waarop een werkpostfiche was ondertekend leeg gemaakt in het scherm van de werkpostfiches wanneer deze via Unified Post werd verstuurd. Vanaf deze versie hebben we dit probleem verholpen.Facturatie

 • Er was een probleem met het exporteren van facturen binnen PratoFlex waardoor er soms geen bestanden om te downloaden aangeboden werden. We hebben dit probleem vanaf deze versie opgelost.Self Service

 • Er was een probleem waardoor in uitzonderlijke gevallen een selfservice gebruiker geen premies kon kiezen. We hebben dit in deze versie opgelost.

 • Bij het klaarzetten van prestaties in selfservice werd er foutief een mail gestuurd naar het kantoor. Vanaf deze versie hebben we dit rechtgezet zodat er geen mail meer wordt verstuurd.