Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren

Functionele verbeteringen 

Algemeen

             Het is nu ook mogelijk om rechtstreeks een personenfiche te openen vanuit een andere toepassing                  a.d.h.v. een url.
                vb. https://mijnpratoflex.prato.be/pratoflex?action=showPersonById&personId=3038919 waarmee                     automatisch een browser tabblad wordt geopend met de detailfiche van de persoon met id 3038919.

Het is nu ook mogelijk om rechtstreeks een klantenfiche te openen vanuit een andere toepassing a.d.h.v. een url.
vb.
https://mijnpratoflex.prato.be/pratoflex?action=showClientById&clientId=21313 waarmee automatisch een browser tabblad wordt geopend met de detailfiche van de klant met id 21313.

            Het is nu ook mogelijk om rechtstreeks een klantenfiche te openen vanuit een andere toepassing                     a.d.h.v. een url.
            vb.
            https://mijnpratoflex.prato.be/pratoflex?action=showClientById&clientId=21313 waarmee automatisch             een browser tabblad wordt geopend met de detailfiche van de klant met id 21313.

Personen

Als je gebruik maakt van het attesttype "Progressieve tewerkstelling", dan zijn er met deze release 2 detailtypes toegevoegd, nl. :

  • ziekte/ongeval(privé)

  • arbeidsongeval


Je kan deze nieuwe detailtypes gebruiken via het scherm van PratoFlex.


Om de oude werking (dus zonder detailtype) te blijven ondersteunen zijn alle bestaande attesten omgevormd naar "ziekte/ongeval(privé)" wat ook de default is voor de API integration/personCertificate.


Prestaties

Wanneer er zich fouten voordoen bij het importeren van een tikklokbestand dan is het vanaf nu mogelijk om deze lijst met fouten te exporteren naar een Excel- of .csv-bestand.

Bij het verlonen van een herziening igv gebruik van de autocontrolemodule wordt nu ook Historiek aangemaakt.

Als de module ‘remindermails’ is geactiveerd, dan zal de standaard template voor de niet-selfservice klanten zijn aangepast. Het rooster om de uren te laten invullen is nu identiek aan de versie die je via print kan aanvragen.

Bugfixes


Contracten

  • Met het scherm "verlengen contracten" kon het voorkomen dat de lijnen uit de lijst niet op 1 lijn werden getoond. De oorzaak hiervan was een zoomfactor die verschillend is van 100%. We hebben dit probleem opgelost, zodat ongeacht de zoomfactor de lijst van de te verlengen contracten correct wordt weergegeven.


Klanten

  • We hebben een systeemfout opgelost die zich kon voordoen bij het toevoegen van een loon- of facturatieformule voor een klant.


Lijsten

  • De controlelijst Facturatieformules per kwartaal kan nu ook om met jaren waarin we een weeknummer 0 hebben.


Prestaties

  • In het geval dat een uitzendkracht bij twee verschillende klanten tewerkgesteld werd in dezelfde week en PratoFlex was geconfigureerd om te werken met de autocontrole-module, dan kon het zijn dat er achterliggend een verkeerde betaalperiodestatus toegekend werd aan één van de prestaties. Dit defect is vanaf deze versie opgelost.