Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren

Functionele verbeteringen 


Aanvragen

Als je voor het motief "Instroom" een contract aanmaakt vanuit de aanvraag/vacature, dan zal automatisch de reden en de aanvraag/vacature worden overgenomen naar het contractenscherm.


API

Een eerste endpoint van de nieuwe contractAPI is opgeleverd :

GET /integration/employmentContract/{id}


Je kan o.b.v. 1 contractid de *verplichte* gegevens van een weekcontract opvragen. Een mastercontract opvragen zal nog een 400 response teruggeven.


De response is volgens het nieuwe response model en wordt in volgende versies uitgebreid met extra gegevens. Het doel is om een volledig contract met alle beschikbare gegevens te kunnen ophalen.


Meer informatie via de Swagger: http://{uw-url-van-pratoflex}/webservice/swagger/ui/indexContract Redesign

De keuze "Selectie UZK" bij het coëfficiënt is verplicht gemaakt. Voor elk nieuw contract zal je een keuze moeten maken. Met het oude scherm was de situatie dat als je geen keuze maakte, standaard "0 - Kantoor selectie" werd bewaard. We hebben dan ook alle bestaande contracten (>= 2018) zonder selectie UZK gecorrigeerd naar code 0.


Contract 

Als je wil voorkomen dat coëfficiënten worden ingegeven die afwijken van de geconfigureerde klantcoëfficiënten, dan is het mogelijk om deze controle in te stellen.


Er is een nieuw recht "Vrije keuze om een coëfficiënt in te geven" toegevoegd, als het recht

  • "aan" staat dan kan de gebruiker een coëfficiënt naar keuze ingeven via het contract.

  • “uit" staat dan kan de gebruiker enkel coëfficiënten selecteren die via de klantenfiche zijn geconfigureerd (tabblad coëfficiënt).


Na de release zal dit recht voor elke gebruiker "aan" staan, zodat de werking zoals voorheen behouden blijft. Je kan via de configuratie van rechten hiervan afwijken.
Voor gelegenheidswerknemers in de horeca geldt er een maximum tewerkstelling van 2 opeenvolgende dagen. Deze controle is uitgebreid zodat een 3° opeenvolgende dag als gewone werknemer ook niet is toegelaten. Tijdens het bewaren zal een blokkerende foutmelding "Je kan een 3° contract volgend op 2 dagcontracten als gelegenheidswerknemer niet als gewone werknemer bewaren" worden getoond.

Opeenvolgende dagen worden binnen 1 week gecontroleerd, zo zijn vrijdag en maandag voor deze controle niet opeenvolgend.


De UZK (voornamelijk studenten) die volgens barema verloond worden, hebben recht op een hoger uurloon als zij een jaartje ouder worden. Hiervoor is een nieuwe flexibele controle toegevoegd die toelaat om de gebruiker een melding te geven bij een eerste contract na de verjaardag van de werknemer. Dit laat toe om het loon van het nieuwe contract na te kijken i.f.v. de barema's.

Je kan de flexibele controle zelf instellen indien nodig : "Controle van de verjaardag van de werknemer tot de leeftijd van x jaar sinds het laatste contract bij dezelfde klant (enkel bij nieuwe contracten)".


Wanneer er grote volumes remindermails moesten verstuurd worden, kon het zijn dat het versturen niet binnen het uur kon gebeuren. Daardoor kon het voorkomen dat mails dubbel werden verstuurd. Er is een oplossing voorzien om te voorkomen dat reminder mails dubbel worden verstuurd.Bugfixes


API

  • Wanneer de gegevens van een persoon werden gewijzigd via POST /sollicitation/subscription kon het zijn dat er een foutmelding werd getoond "Het aantal invalide kinderen ten laste mag niet hoger zijn dan het aantal kinderen ten laste" zonder dat er in deze request gegevens werden gewijzigd. Deze foutmelding zal nu niet meer onterecht worden getoond.


Contracten

  • Door de gepresteerde student-at-work uren op 0 te zetten voor niet-studenten werden er verkeerde validaties getriggerd. Dit probleem hebben we vanaf deze versie opgelost.

  • Het openen van een verwijderd contract gaf ten onrechte een foutmelding. Dit is vanaf deze versie verholpen zodat deze terug correct geopend kunnen worden.


Prestaties

  • Er worden geen betaalperiodestatussen meer aangemaakt voor contracten die geannuleerd worden bij Dimona.