Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Belangrijke informatie

Er is een nieuwe versie (2.1.157) van Identity Server.

In deze versie heeft Identity Server een upgrade gehad naar .NET Core 3.1


Functionele verbeteringen 


API                    

Er is een nieuw endpoint voorzien om de paritaire comités op te vragen.

Je kan de PC's opvragen in 2 talen (indien geconfigureerd) :

 • GET /integration/jointcommittee?language=nl

 • GET /integration/jointcommittee?language=fr

Het resultaat is een lijst van PC's, waarvan het nummer kan gebruikt worden voor de endpoints van werkregimes bij de klant.

Er is een nieuw endpoint voorzien om één werkregime van een klant te kunnen opvragen.

Dit endpoint laat toe om 1 werkregime obv een id op te vragen.

 • GET /integration/client/:clientid/workRegime/:workregimeid


De url-parameters zijn :

 • :clientid --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/client

 • :workregimeid --> kan je opvragen via de endpoints /integration/client/:clientid/workRegime

Er is een nieuw endpoint aangemaakt dat alle werkregimes voor een klant weergeeft.

 • GET /integration/client/{clientid}/workregime 


De url-parameters zijn :

 • :clientid --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/client

                                                

Er is een nieuw endpoint voorzien om een nieuw werkregime voor een klant toe te voegen.  

 • POST /integration/client/:clientid/workregime


De url-parameters zijn :

 • :clientid --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/client


Er is een nieuw endpoint voorzien om één bestaand werkregime voor een klant te wijzigen.

 • PATCH /integration/client/:clientid/workregime/:workregimeid


De url-parameters zijn :

 • :clientid --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/client

 • :workregimeid --> kan je opvragen via de endpoints /integration/client/:clientid/workRegimeEr is een nieuw endpoint toegevoegd om één werkregime van een klant te verwijderen.

 • DELETE /integration/client/:clientid/workRegime/:workregimeid

Indien het verwijderen gelukt is wordt als response HTTP 204/No content teruggeven.


De url-parameters zijn : 

 • :clientid --> kan je opvragen via de endpoints van /integration/client

 • :workregimeid --> kan je opvragen via de endpoints /integration/client/:clientid/workRegime


In de release notes van 2021.07.0 was deze functionaliteit toegevoegd :


Als je gebruik maakt van het attesttype "Progressieve tewerkstelling", dan zijn er met deze release 2 detailtypes toegevoegd, nl. :

 • ziekte/ongeval(privé) - maladie/accident(privé)

 • arbeidsongeval - accident du travail


Je kan deze nieuwe detailtypes gebruiken via het scherm van PratoFlex.


Om de oude werking (dus zonder detailtype) te blijven ondersteunen zijn alle bestaande attesten omgevormd naar "ziekte/ongeval(privé)" wat ook de default is voor de API integration/personCertificate.


Met deze release is de default verwijderd en wordt altijd verwacht dat er een detailtype voor progressieve tewerkstelling wordt meegegeven. De foutmelding indien het detailtype niet in de request is opgenomen zal zijn : "message": "Ongeldig detailtype voor attest Progressieve tewerkstelling."

    

Contract Redesign

Er is een controle ingebouwd die blokkeert dat het laatste subcontract van een master contract verwijderd wordt. Er zal dan voorgesteld worden om het master contract te verwijderen in plaats van enkel het subcontract.Klanten

Er is een extra flexibele controle toegevoegd bij het bewaren van de coëfficiënt in de klantenfiche.

Er kan ingesteld worden dat er een melding komt als de coëfficiënt kleiner is dan de ingestelde minimumwaarde of groter is dan de ingestelde maximumwaarde. Minstens één van beide variabelen moet een waarde hebben (minimum- en/of maximum coëfficiënt).


Lijsten                        

Een nieuwe lijst "Sociaal Fonds" >> "CAO108 Opeenvolgende Dagcontracten Detail" is beschikbaar, deze lijst geeft het aantal opeenvolgende dagcontracten gegroepeerd per schijf (indicatief model) en kan gefilterd worden met een van/tot datum en kantoren selectie. Deze lijst moet geactiveerd worden via een recht.


Bugfixes


CheckHub.io    

 • Wanneer er zich een fout voor had gedaan met het verzenden van documenten naar checkhub.io, dan was de foutmelding niet leesbaar in het documenten tab van een persoonsfiche. We hebben in deze versie ervoor gezorgd dat de foutmelding correct weergegeven wordt.


Configuratie

 • Er was een probleem met het toepassen van change controls op sommige tabbladen van het detailscherm van personen. We hebben dit vanaf deze versie aangepast zodat dit terug werkt zoals verwacht.


Contract Redesign

 • Een contract met cyclus zonder gemiddelden icm speciaal arbeidsregime weekendoverbrugging kon niet meer bewaard worden. Er werd telkens een foutmelding "Uren/wk FT (cycl.): Waarde moet groter dan of gelijk zijn aan de GUR" getoond. Zulke contracten kunnen nu wel terug worden bewaard, zowel voor nieuwe als voor verlengde contracten.


Contracten

 • In bepaalde gevallen werd een systeemfoutmelding bewaard na het bewaren van een contract. Voor tickets die zijn gemeld, heeft Prato het contract gecorrigeerd. Deze release lost dit probleem op zodat de contracten terug bewaard worden.


Prestaties

 • Helaas werkte in een vorige versie het navigeren met de pijltjes op het prestatie detail scherm niet meer. We hebben dit in deze versie opgelost zodat het navigeren terug werkt zoals verwacht.