Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

API        

Er is een nieuw endpoint voorzien om een cyclus bij een klant te verwijderen.

DELETE /integration/client/{clientId}/workcycle/{workCycleId}

 • clientId : de unieke id van de klant waarvoor de kostenplaats wordt verwijderd

 • workCycleId: de unieke id van de te verwijderen cyclus

Er is een nieuw endpoint toegevoegd om een cyclus voor één klant te wijzigen.

PATCH {{url}}/webservice/integration/client/:clientid/workcycle/:workcycleid

 • clientid : de unieke id van de klant

 • workcycleid: de unieke id van de te wijzigen cyclus

De bestaande controles en functionaliteiten zijn geldig, oa. :

 • Een rooster moet voor een klant een unieke naam hebben.

 • Er moet minstens 1 rooster worden doorgegeven.

 • De volgorde van de roosters in de request zijn bepalend voor de volgorde binnen de cyclus.

 • Het is mogelijk om eenzelfde rooster te herhalen binnen een cyclus.

Er is een nieuw endpoint toegevoegd om een nieuwe cyclus voor één klant toe te voegen.

POST {{url}}/webservice/integration/client/:clientid/workcycle

 • clientid : de unieke id van de klant

De bestaande controles en functionaliteiten zijn geldig, oa. :

 • Een rooster moet voor een klant een unieke naam hebben.

 • Er moet minstens 1 rooster worden doorgegeven.

 • De volgorde van de roosters in de request zijn bepalend voor de volgorde binnen de cyclus.

 • Het is mogelijk om eenzelfde rooster te herhalen binnen een cyclus.

Er is een nieuw endpoint voorzien om 1 cyclus van 1 klant op te vragen.

GET {{url}}/webservice/integration/client/:clientid/workcycle/:workcycleid

 • clientid : De unieke id van een klant (cfr. endpoints Client)

 • workcycleid : De unieke id van een cyclus (cfr. endpoint om alle cyclussen van een klant op te vragen)

Via Swagger vind je meer informatie bij de objecten/attributen. Klik op "model" bij response of request van het endpoint.

Er is een nieuw endpoint voorzien om alle cyclussen van 1 klant op te vragen.

GET {{url}}/webservice/integration/client/:clientid/workcycle

 • clientid : De unieke id van een klant (cfr. endpoints Client)

Via Swagger vind je meer informatie bij de objecten/attributen. Klik op "model" bij response of request van het endpoint.

Er is een nieuw endpoint toegevoegd om een bestaand klantrooster voor één klant te wijzigen.

PATCH {{url}}/webservice/integration/client/:clientid/workschedule/:workscheduleid

 • clientid : de unieke id van de klant

 • workscheduleid: de unieke id van het te wijzigen rooster

De bestaande controles zijn geldig, oa. :

 • Een rooster moet voor een klant een unieke naam hebben.

 • Er moet minstens 1 dagdeel bestaan tenzij het speciaal werkregime "volcontinu" is.

 • Er is een beperking op maximum 2 dagdelen per dag.Er is een nieuw endpoint voorzien om een werkrooster bij een klant te verwijderen.

DELETE /integration/client/{clientId}/workschedule/{workscheduleid}

 • clientId : de unieke id van de klant waarvoor het werkrooster wordt verwijderd

 • workscheduleid: de unieke id van het te verwijderen werkroosterEr is een nieuw endpoint toegevoegd om één klantrooster te kunnen ophalen.

GET {{url}}/webservice/integration/client/:clientid/workschedule/:workscheduleid

 • clientid : de unieke id van de klant

 • workscheduleid : de unieke id van het rooster

Er worden nog 4 andere endpoints voorzien, nl. een GET om alle roosters van een klant op te vragen, en de POST, PATCH en DELETE.

Er is een nieuw endpoint toegevoegd om een nieuw klantrooster toe te voegen voor één klant.

POST {{url}}/webservice/integration/client/:clientid/workschedule

 • clientid : de unieke id van de klant

De bestaande controles zijn geldig, oa. :

 • Een rooster moet voor een klant een unieke naam hebben.

 • Er moet minstens 1 dagdeel bestaan tenzij het speciaal werkregime "volcontinu" is.

 • Er is een beperking op maximum 2 dagdelen per dag.

Er is een nieuw endpoint toegevoegd om alle klantroosters te kunnen ophalen voor één klant.

GET {{url}}/webservice/integration/client/:clientid/workschedule

 • clientid : de unieke id van de klant

Er is een mogelijkheid toegevoegd om de kilometerberekening voor een contract te laten uitvoeren door PratoFlex. Dat komt overeen met het knopje op het scherm om de km's te berekenen.

Als je dat wil gebruiken kan dat met :

 • een query parameter "calculatedistance = true"

 • en dan zijn transportmiddel en plaats tewerkstelling gegevens verplicht (meansoftransport, placeofemployment).

De afstand wordt berekend tussen het adres van de werknemer en de plaats van tewerkstelling.

POST {url}/integration/employmentcontract?calculatedistance=true'


We hebben enkele ontbrekende gegevens toegevoegd aan de endpoints van een contactpersoon. Zo kan je de gegevens "boekhouder", "veiligheidsadviseur" en "ontvanger aanmaningen" via de API beheren.

De attributen zijn :

 • isaccountant: true/false

 • isrecipientreminders : true/false

 • issafetyadvisor : true/false

De aanpassingen zijn beschikbaar via de GET, POST en PATCH.

We hebben het versienummer van de API toegevoegd aan Swagger.Personen


Er is een nieuw recht aangemaakt "Personen toevoegen" dat, wanneer het gedeactiveerd staat, kan verhinderen dat een gebruiker met een bepaalde rol nog nieuwe personen kan toevoegen. Standaard staat dit recht aan voor gebruikers.
Bugfixes


API

 • Via Swagger kan je voor bepaalde attributen de maximum lengte opvragen. Dat kan door via het model te hoveren op het datatype.
ASR

 • Bij het opmaken van een C4 kon het voorkomen dat wanneer de werknemer een zeer lange naam heeft (naam + voornaam), deze niet volledig op het document verscheen. In deze versie is dat probleem opgelost.Contracten

 • Paritair comité 152.01 toevoegen, indien deze nog niet gekend is.


 • Als een contract wordt bewaard t.o.v. de flexibele controle "Contract bewaren kan enkel indien het statuut van het profiel overeenkomt met het statuut uit het contract" kon het voorkomen dat de controle niet werd uitgevoerd. Met deze versie zal deze controle altijd worden uitgevoerd tijdens het bewaren van contracten.


 • De controle die voorkomt dat één werknemer meer dan 1 contract kan hebben voor dezelfde week maar in een ander kantoor is verfijnd zodat de controle ook gebeurt als de ingelogde gebruiker geen voldoende toegang heeft tot kantoren.


Voorbeeld

 • Contract 123 bestaat voor kantoor 1

 • De ingelogde gebruiker werkt voor kantoor 2, maar kantoor 2 is geen steunkantoor voor kantoor 1

 • Er wordt een identiek contract gemaakt voor kantoor 2

Met de vorige versie kon je dubbele contracten maken, met deze versie zal ook de foutmelding "Het is niet mogelijk een contract te maken in 2 verschillende kantoren voor 1 wnnr binnen 1 betaalperiode. Klik hier om het statuut opnieuw toe te voegen." worden getoond.Personen

 • In het e-mailveld op het schuldbeheer scherm is het mogelijk om 255 karakters in te geven.


 • Interne optimalisatie aan het in sync houden van persoonsgegevens tussen PratoFlex en HiAnt.Vertalingen

 • We hebben een ontbrekende Franse vertaling toegevoegd voor "Niet-officieel contract" in de E-box instellingen.