Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

ASR        

Een technische optimalisatie is doorgevoerd i.v.m. het gebruik van de AzureBus.


Contracten

Op het contract kan er een maatregel ter bevordering werkgelegenheid voor een startbaanovereenkomst worden ingevuld. Dit gegeven wordt gecommuniceerd naar de RVA en RSZ via een DmfA.


Indien een contract voldoet aan één van de opgestelde maatregelen voor een startbaanovereenkomst is dit verplicht in te vullen. Deze aanduidingen kunnen een impact hebben op de berekening van de jongerenverplichting voor een onderneming. 


Indien er voldoende gegevens gekend zijn, zal PratoFlex de startbaanovereenkomst "Startbaanovereenkomst (jongeren < 26j)" of “SBO = Startbaanovereenkomst (jongeren < 26j) buitenlander” automatisch invullen.


De voorwaarden zijn:

  • Er is nog geen maatregel voor bevordering tewerkstelling ingesteld.

  • Contract is minstens halftijds.

  • Leeftijd in kwartaal van contract is lager dan 26 of wordt 26 in dat kwartaal.


Indien aan de voorwaarden voldaan is dan kan de volgende maatregel ingesteld worden:

  • Europese nationaliteit: Startbaanovereenkomst (jongeren < 26j). 

  • Niet-Europese nationaliteit: SBO = Startbaanovereenkomst (jongeren < 26j) buitenlander.


Deze maatregel zal ingevuld worden bij het bewaren, verlengen of importeren van contracten, op voorwaarde er geen andere manueel is gekozen. 


Indien op een contract “Startbaanovereenkomst (jongeren < 26j)”  of “SBO = Startbaanovereenkomst (jongeren < 26j) buitenlander” gekozen is, dan wordt bij het bewaren ook gekeken of aan de voorwaarden voldaan is en automatisch gecorrigeerd indien nodig.Documenten

Het is nu ook mogelijk om de fiscale fiches te printen vanuit PratoFlex via "Batch genereren documenten fiscale fiches".


Bugfixes


Prestaties

  • Bij het aanmaken van een herziening wordt nu de correcte periode gemarkeerd als herberekenen voor facturatie. Voordien kreeg je in HiAnt onterecht de melding dat de gegevens mogelijk gewijzigd waren.