BugfixesAPI

  • Door een defect werd een persoon toch opgeslagen in de database desondanks dat er een foutmelding aanwezig was bij het aanmaken van de persoon via de API.
    Dit hebben we in deze versie opgelost.


Configuratie

  • Bij het opslaan van de mail templates van de Edoc module, kwam er soms een systeemfout. Deze fout is nu verholpen


Contract

  • Er was een probleem met het weergeven van adressen met accenten in de pop-up die weergegeven wordt wanneer het opgegeven adres van de werkplaats niet overeenkomt met het adres van de klant. Dit hebben we in deze versie opgelost.

  • Bij het verlengen van contracten met een cyclus, werd het rooster niet helemaal correct ingevuld indien het nieuwe contract in twee verschillende maanden valt. Dit probleem is nu opgelost.    


Personen

  • Er waren problemen met het inlezen van persoonsgegevens via een kaartlezer. 
    Deze problemen zijn van de baan.

  • Voor bepaalde persoonfiches waarvan de consulent een naam had met accenten en andere tekens (éèç,...) kreeg je een systeemfout na het opslaan. Met deze versie zal de persoonfiche zonder systeemfout bewaard worden.