Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

Algemeen        

Er is een webpagina beschikbaar met de mogelijke meldingen in het Frans die binnen PratoFlex en het prestatiescherm kunnen worden getoond.  De meldingen zijn geldig voor zowel het scherm (UI) als de API.


{pratoflexurl}/documentation_fr.html


Er is een webpagina beschikbaar met de mogelijke meldingen in het Nederlands die binnen PratoFlex en het prestatiescherm kunnen worden getoond.  De meldingen zijn geldig voor zowel het scherm (UI) als de API.


{pratoflexurl}/documentation_nl.html


De lijst van landen en nationaliteiten werd bijgewerkt naar de laatste versie.


API

Volgende endpoints zijn vanaf deze release niet meer in BÈTA:


GET /integration/employmentContract

GET /integration/employmentContract/{employmentContractId}

We hebben het endpoint DELETE /integration/employmentContract/{employmentContractId}/premiums toegevoegd dat het mogelijk maakt om alle premies per contract in één keer te verwijderen.

Optioneel kan er een "from" / "until" datum worden meegegeven om de selectie van premies die verwijderd zullen worden, te verkleinen.

We hebben het endpoint DELETE /integration/employmentContract/{employmentContractId}/performances toegevoegd dat het mogelijk maakt om een alle prestaties per contract in één keer te verwijderen.

Optioneel kan er een "from" / "until" datum worden meegegeven om de selectie van prestaties die verwijderd zullen worden, te verkleinen.

Het bestaande endpoint GET /integration/invoice/document is aangepast zodat er nu wel een PDF wordt teruggegeven o.b.v. de parameter invoiceID.  Om deze functionaliteit te activeren moet er een extra configuratie gebeuren zodat de facturen vanuit HiAnt naar PratoFlex worden verstuurd.  Neem hiervoor indien nodig contact op met je Customer Success Manager of Customer Care.

We hebben verder geïnvesteerd in beveiliging tegen Cross-Site Scripting (XSS)


Klanten

We hebben een optie ingebouwd die de gebruiker de keuze geeft om alle contracten gelinkt aan een werkregime te updaten wanneer er een verandering wordt aangebracht aan het werkregime.


Aangezien een dergelijke aanpassing van veel contracten voor een vertraging van het systeem kan zorgen is er ook een configureerbaar maximum aantal voorzien. Indien de verandering dit maximum overschrijdt, dan zal de gebruiker aangemaand worden om contact op te nemen met Customer Care om de verandering aan het werkregime uit te voeren.


Dit kan enkel als het recht “wijzigen gebruikte werkregimes” aan staat voor de ingelogde gebruiker.  We raden echter niet aan om dit recht aan te zetten behalve als het echt noodzakelijk is.Personen


We hebben de mogelijkheid toegevoegd om manueel de job op te starten om de personen statussen te updaten. 


Hiervoor heeft een gebruiker het recht "Start de personenStatusUpdater handmatig" nodig waarna de job gestart kan worden door onder instellingen op "Start personen status update" te kiezen.


Deze functionaliteit is ontworpen om te gebruiken op testomgevingen waar de automatische status updater niet gebruikt kan worden.Prestaties


Vroeger moest er steeds een weekcontract zijn voor een bepaalde periode alvorens je via de API prestaties kon inboeken in deze periode, zelfs al was er wel een mastercontract tijdens deze periode. 


Het is vanaf nu mogelijk om prestaties in te geven via de API, ook als er enkel een mastercontract bestaat, en nog geen weekcontract (=subcontract), voor de periode van de prestaties. In dit geval zal het weekcontract automatisch aangemaakt worden (inclusief ontbrekende voorafgaande weekcontracten).


Vanaf nu zullen afdeling, kostenplaats en ploegcode van de dagdelen van het contract automatisch overgenomen worden als de prestaties worden aangemaakt.


Om dit te bekomen moet de klantoptie "APK" geactiveerd staan voor de betrokken klanten.


Zonder de nieuwe klantoptie zal de oude werking van automatische ploegherkenning (indien geactiveerd) en het overnemen van de afdeling/kostenplaats van het contract (links bovenaan) behouden blijven.  Er is aan die werking niets gewijzigd.

Omdat het oude scherm de gegevens kostenplaats en ploegcode niet kent op het niveau van de dagdelen, zal de nieuwe functionaliteit (dus overnemen o.b.v. dagdelen) enkel mogelijk zijn met de redesign!


Bugfixes


ASR

  • In het scherm Opvolgen ASR kwam een (technische) fout voor wanneer een filter geen resultaten opleverde. Dit is aangepast zodat de filtering correct gebeurt.


Contract Redesign

  • In bepaalde gevallen kon je met reden "instroom" aanvragen/vacatures selecteren verschillend van instroom. We hebben de controles uitgebreid zodat dit niet meer kan.


Contracten    

  • Door een defect werd de eigenschap "Taakloon" niet meer correct weergegeven. We hebben dit in deze versie verholpen.


Klanten

  • Arbeidsregimes met een geldigheidsdatum die overschreden is, kunnen vanaf nu niet meer gekozen worden in het detailscherm van een rooster.


Personen

  • We hebben de logging rond personen verbeterd. We houden nu ook bij welke gebruiker iets gewijzigd heeft, niet enkel de wijziging op zich.


Prestaties

  • Via een nieuwe parameter kan men de autocontrole module instellen zodat deze wnbetaalperiodestatus records in rekening brengt vanaf een bepaald jaar.


"initialisatie", "AutoControle", "MinimumJaar"


Standaard is de parameter leeg en dit betekent dat de autocontrole module enkel wnbetaalperiodestatus records in rekening brengt vanaf het vorige jaar (huidige jaar -1).


Rollen en Rechten

  • Het is terug mogelijk om te zien welke gebruikers in een bepaalde rol zitten door te dubbelklikken op een lijn in het Beheer Rollen scherm.


Signing Platform

  • Er was een probleem met de Esign-status van Werkpostfiches wanneer deze automatisch met een contract mee gestuurd werden of wanneer deze eerst gedownload was. We hebben dit vanaf deze versie terug rechtgetrokken.