Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

Algemeen        

Het is nu mogelijk om als CO2-uitstoot 0 door te geven voor een bedrijfswagen, zodat ook elektrische wagens correct kunnen ingevoerd worden.

We hebben het mogelijk gemaakt om in het vernieuwde scherm van bedrijfswagens een bestuurder aan een bedrijfswagen te koppelen en tevens ook om de bestuurder van een bedrijfswagen te wijzigen.


In het vernieuwde scherm van de bedrijfswagens hebben we het mogelijk gemaakt om bedrijfswagens te verwijderen.


API

Er zijn een aantal API endpoints uit beta gegaan. 

Dit betekent dat we voor deze endpoints geen structurele veranderingen meer verwachten. Het gaan om de endpoints van:

 • EmploymentContract

 • EmploymentContractPerformances

 • EmploymentContractPremium

 • performanceState


De max. lengte van de omschrijving voor een kostenplaats is gewijzigd naar 255 karakters.

De boekhoudcode is vanaf nu ook mee exposed in alle endpoints met betrekking tot klanten.

Volgende endpoints zijn aangepast:

 • GET /integration/client: response

 • GET /integration/client/{clientId}: response

 • POST /integration/client: response en post

 • PATCH /integration/client/{clientId}: response en patch

 • PUT /integration/client/{clientId}/setreadyforemploymentcontracts: response


Het is vanaf nu mogelijk om Earnietags mee te geven bij het toevoegen/aanpassen van prestaties en premies via de API. Deze tags zullen invloed hebben op de loonberekening in Earnie.


We hebben het mogelijk gemaakt om de StudentAtWork uren op te vragen via het GET EmploymentContract endpoint. Ook zullen deze StudentAtWork uren teruggegeven worden in de response van de POST en PATCH van EmploymentContracts.

Het is vanaf nu mogelijk om de verzendwijzen van documenten van klanten te beheren via de API. Dit kan via drie nieuwe attributen voor de client endpoints:

 • deliverymethodtypeemploymentcontracts, 

 • deliverymethodtypeinvoices en 

 • deliverymethodtypeperformancesheets. 


Meer informatie is te vinden op Swagger.


We hebben de endpoints van klant (/integration/client) uitgebreid met het "type".

Via de UI vind je het type via het tabblad "beheer klant".

Voor de API vind je het via het attribuut "type", zowel voor de POST, PATCH en GET.


! BELANGRIJK !

Met deze release is het nog mogelijk om niet geldige of geannuleerde codes door te geven via de API.

Met de volgende release gaan we de controle wel inbouwen waardoor het kan voorkomen dat er foutmeldingen gaan optreden in integraties. We verwachten echter niet dat er ongeldige of geannuleerde codes worden gebruikt in een productieomgeving.

We raden sterk aan om deze informatie door te geven aan jullie integrator die de CoreAPI gebruikt.


Contracten


Voor integraties (vb. ATS'en) kan er gebruik worden gemaakt van queues (via RabbitMq) om wijzigingen aan personen, klanten en aanvragen van PratoFlex ook te verwerken in andere systemen.

Het is nu ook mogelijk om de gewijzigde en verwijderde contracten via een queue op te volgen.

vb.

 •  bij een nieuw contract

 •  bij wijzigingen aan een contract

 •  bij een verwijderd contract

 •  bij het toekennen of wijzigen van Dimona


We hebben een mogelijkheid voorzien om studentencontracten als mastercontract te bewaren.

Eén studentencontract van zaterdag t.e.m. maandag wordt hiermee mogelijk.


Er blijft een beperking dat studentencontracten nooit het kwartaal en het jaar mogen overschrijden. Voor die gevallen blijven meerdere contracten noodzakelijk.


Deze mogelijkheid is standaard niet geactiveerd. Je kan hiervoor contact opnemen met customercare@prato.be indien gewenst.Documenten


Het is vanaf nu mogelijk om de datum van een document voor een klant aan te passen. Voorheen was dit veld steeds ingevuld met de datum van vandaag, maar nu is dit aanpasbaar.

We hebben de volgende documenttypes toegevoegd voor klanten:

 • "Toestemming BV-vrijstelling ploegenarbeid"

 • "Toestemming BV-vrijstelling nachtarbeid"

 • "Toestemming BV-vrijstelling volcontinu"

 • "Toestemming BV-vrijstelling werken in onroerende staat"


We hebben de standaard template voor flexi-job contracten geüpdatet. De tekst van art. 4§1 van de wet van 16/11/2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken werd uitgebreid met “d) niet is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen.”

Prestaties


We hebben het scherm "prestatieoverzicht" uitgebreid met extra informatie over de ploegen.


 • De informatie over de ploegen is toegevoegd aan de totalen.

 • Er is ook een nieuwe filter "ploeg" beschikbaar om de prestaties te tonen.


En bijkomend kan je nu ook de bezoldingswijze van het contract consulteren. Dit is toegevoegd voor "taakloon" dat anders in combinatie met de prestatiecode niet duidelijk zichtbaar werd gemaakt.


Bugfixes


API

 • Het is nu mogelijk om via de API afdelingen en kostenplaatsen aan te maken voor één dag.


 • Het is vanaf nu mogelijk om buitenlandse postcodes mee te geven bij het endpoint POST /sollicitation/subscriptions.


 • We tonen nu een duidelijke foutmelding indien er een POST van een Person gebeurt, met daarin DeliveryMethodDocuments zonder DeliveryMethodType. Vroeger gaven we hier een internal server error terug.


 • We hebben nieuwe validaties toegevoegd betreffende het aanmaken van klanten via de API. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een klant aan te maken met een ongeldige Belgische postcode.


Contract Redesign

 • We hebben het probleem opgelost dat na een update van Chrome de geselecteerde waardes van reorganisatiemaatregel en bevordering werkgelegenheid werden leeggemaakt na het openen van een een bestaand contract.


Documenten

 • Door een defect was het niet mogelijk om een "Niet-Officiële vertaling arbeidscontract" voor een mastercontract af te printen. Dit is vanaf deze versie terug mogelijk.


Prestaties

 • Begin- en einduur van prestaties werden soms onterecht in decimalen opgeslagen waardoor FlexSelfService de melding toonde dat het uur ongeldig was. Dit is nu niet meer het geval.

Personen

 • Het is terug mogelijk om een persoon op te slaan die na 2000 geboren is en een INSZ nummer heeft dat niet begint met YYMMDD.