Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 


In het kader van de minitaxshift 2022 werden in het contractdetailscherm volgende selectiemogelijkheden voorzien :

 • BV-vrijstelling ploegenarbeid (default aangevinkt)

 • BV-vrijstelling nachtarbeid (default aangevinkt)

 • BV-vrijstelling volcontinu (default uitgevinkt)


M.b.v. deze selectiemogelijkheden zijn jullie bij contractaanmaak in staat om prestaties gekoppeld aan deze contracten, al dan niet uit te sluiten voor de betreffende BV-vrijstelling.


Bij het kopiëren van contracten zullen deze selectiemogelijkheden worden gereset naar hun default waardes.


Bij het overhevelen of verlengen van de contracten, worden de selecties van het 'broncontract' behouden.


Voor alle detailinfo betreffende de minitaxshift 2022 en de instructies/werkwijze hieromtrent verwijzen we naar onze algemene mailing en webinar.Contracten


Als PratoFlex samen met HiAnt wordt gebruikt, is het niet mogelijk om voor de paritaire subcomités 145.xxx per betaalperiode/werknemer meerdere contracten aan te maken. Het is dan noodzakelijk om een nieuw statuut aan te maken voor deze persoon.

Voor Earnie omgevingen is de controle "Het is niet mogelijk een contract te maken in 2 verschillende paritaire subcomités (145.xx) voor één wnnr binnen 1 betaalperiode" uitgeschakeld.

Met een vorige release werd de startbaanovereenkomst voor een contract automatisch toegepast als er aan de voorwaarden voldaan was. We hebben een voorwaarde toegevoegd.

Niet alle werknemers hebben recht op SBO.  Het wordt nu enkel automatisch toegekend voor werknemerskengetallen:

 • 10 Tijdelijke werklieden in de tuinbouw en in de landbouw (Seizoenhandarbeiders)

 • 11 Werklieden van de speciale categorie (Handarbeiders forfaitair)

 • 15 Werklieden van gewone categorie (Gewone Handarbeiders)

 • 20 Leerplichtigen-gelegenheidswerknemers handarbeiders van de speciale categorie (Handarbeiders gelegenheidswerknemers horeca)

 • 22 Leerplichtingen-werklieden en stagiairs van de speciale categorie (Andere leerplichtige handarbeiders)

 • 27 Leerplichtige-werklieden en stagiaires van de gewone categorie tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden (Leerplichtige gewone handarbeiders)

 • 35 Leerlingen tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden (Leerling-handarbeiders)

 • 43 Huispersoneel Handarbeiders (Speciale handarbeiders)

 • 44 Huispersoneel Leerplichtigen tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden (Leerling-handarbeiders)

 • 439 Leerlingen tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden (Leerling-hoofdarbeiders)

 • 486 Leerplichtigen-gelegenheidswerknemers hoofdarbeiders van de speciale categorie (Hoofdarbeiders gelegenheidswerknemers horeca)

 • 487 Leerplichtige bedienden en stagiairs tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden (Leerplichtige gewone hoofdarbeiders)

 • 495 Bedienden en leerlingen van deze categorie vanaf het jaar waarin ze 19 jaar worden …(Gewone hoofdarbeiders)

 • 496 Gelegenheidswerknemers bedienden aan te geven met forfaitaire lonen (Hoofdarbeiders gelegenheidswerknemers horeca)

    

Selfservice


We hebben een technische verbetering aangebracht aan het versturen van de remindermails zodat alle mails tijdig verstuurd worden.


Verloning

(Enkel voor omgevingen met Earnie)
Als een werknemer teveel loon kreeg uitbetaald en je maakt een herziening aan, wordt het teveel betaalde bedrag opzij gezet om in te houden bij het volgende loon.

Tot nu toe werd dit bedrag enkel ingehouden als de persoon in kwestie tewerkgesteld werd onder hetzelfde statuut.

vb. als een jobstudent teveel loon kreeg, maar daarna gaat hij aan de slag als werkstudent, dan werd het teveel betaalde bedrag niet ingehouden.

Vanaf nu houden we het teveel betaalde loon altijd in, ook al krijgt de persoon een contract met een ander statuut.


Opdat er in Earnie vakantiegeld kan berekend worden, hebben we in PratoFlex een aantal aanpassingen gedaan zodat via Earnie een vakantieattest met de nodige info kan aangemaakt worden.
Je vindt dit nieuwe attesttype terug met de naam “Vakantieattest - Earnie”, samen met 3 detailattesttypes Arbeider, Bediende uitzendkracht en Bediende vast in dienst.


Dit attesttype is niet beschikbaar in een omgeving met HiAnt.Technische info voor gebruikers van de PratoFlex API

Voor de minitaxshift zijn er voor een contract 3 nieuwe opties bijgekomen i.v.m. BV-vrijstellingen :

 • BV-vrijstelling ploegenarbeid

 • BV-vrijstelling werken nachtarbeid

 • BV-vrijstelling volcontinu


Voor de endpoints van EmploymentContract (POST, PATCH en alle responses) zijn hiervoor attributen voorzien:

 • taxexemptionfullcontinu

 • taxexemptionnightshift

 • taxexemptionshiftwork


Voor de attributen taxexemptionnightshift en taxexemptionshiftwork is er een default "true" voorzien. Als je deze attributen niet zou meegeven via de POST dan zullen ze als "true" worden bewaard. Dit zijn ook de defaults zoals ze via de UI worden gebruikt.

In de vorige release hebben we het "type" van de klant toegevoegd met deze belangrijke opmerking :

 • Met deze release is het nog mogelijk om niet geldige of geannuleerde codes door te geven via de API.

 • Met de volgende release gaan we de controle wel inbouwen waardoor het kan voorkomen dat er foutmeldingen gaan optreden in integraties. We verwachten echter niet dat er ongeldige of geannuleerde codes worden gebruikt in een productieomgeving.

We raden sterk aan om deze informatie door te geven aan jullie integrator die de CoreAPI gebruikt.


Met deze release zullen voor het object "Client" alle codes gecontroleerd worden t.o.v. de geldigheid. De codes en hun geldigheid kunnen per "soort" worden opgevraagd via GET /integration/codes

De uren student@work worden na een PATCH van uurroosters (via PATCH {{url}}/webservice/integration/employmentContract/:employmentContractId/annex) automatisch herberekend.

De actuele toestand van het contract vind je terug via het attribuut "studentatworkhours"

Met het in bulk afsluiten van prestaties zullen ook de herzieningen zonder prestaties en premies worden geselecteerd en afgesloten.

vb.

 • Prestatie wordt verloond voor 8AD

 • Er wordt een herziening/correctie gemaakt, 8AD wordt 0AD (of de prestatie wordt verwijderd)

 • Prestatie krijgt een status "Herziening" en is nu zichtbaar in de lijst "te controleren prestaties"


Met de vorige versie stond de herziening in "in te geven prestaties" en werden ze daardoor ook niet automatisch afgesloten.

Bugfixes


Dimona

 • Een wijziging aan de gepresteerde uren van een subcontract mag enkel een Dimona wijziging doorgeven indien het een aanpassing van de uren student@work betreft.  De wijzigende aangifte werd ook verstuurd als je bv. het uurloon wijzigde.
  Met deze versie zal er enkel een wijzigende aangifte doorgestuurd worden als er ook effectief wijzigingen zijn aan de uren student@work.Signingplatform

 • Voor omgevingen met meerdere en aparte vennootschappen wordt de feedback (ontvangen, ondertekend, …) van documenten via Unifiedpost opnieuw correct verwerkt. API

 • Het gebruik van het attribuut "prolongTo" (=verleng het volgende weekcontract naar dagen ...) was niet duidelijk voor de POST en de PATCH van een employmentcontract. Na controle is gebleken dat er nog geen gebruik van werd gemaakt en hebben daarom beslist om het attribuut te verwijderen uit de request modellen van de POST en de PATCH.

 • Er was een defect dat ervoor zorgde dat de postcode leeg gemaakt werd wanneer er een persoon met buitenlandse postcode werd gepatcht via de API.
  Dit hebben we opgelost.