Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 


Contracten

Er zijn voorbereidingen gebeurd om in een volgende versie een werkpostfiche op contractniveau te kunnen koppelen.

We hebben ervoor gezorgd dat de werkregime gegevens van afgedrukte contracten van VIW-klanten (vrije ingave werkregime) niet zomaar gewijzigd kunnen worden, zodat een afgedrukt contract dezelfde gegevens heeft als het contract in PratoFlex. Je kan de gegevens wel nog aanpassen via de bestaande procedure voor het wijzigen van afgedrukte contracten.


Klanten

Het is vanaf nu mogelijk om een INSZ-nummer bij een klant te registreren. Indien een klant een natuurlijk persoon is, dient dit ingevuld te worden. Dit is nodig voor de identificatie van de natuurlijke persoon als gebruiker-uitzendkracht in de DmfA-aangifte. In dit geval mag er geen ondernemingsnummer ingegeven worden.


Technische informatie voor gebruikers van de PratoFlex-API        

We hebben de mogelijkheid ingebouwd om voorschotten voor weekverloning door te sturen naar Earnie via de PratoFlex-API.

Functionele verbeteringen Earnie 


Earnie    

Het veld startdatum RSZ-vermindering op het attest vermindering herstructurering werknemer wordt doorgestuurd naar Earnie, zodat bij de berekening van de vermindering rekening kan worden gehouden met de opening van het recht bij een andere werkgever.

Als een herziening aangemaakt wordt voor een omgeving met Earnie, dan komt de status van de prestatie op ‘te controleren’ i.p.v. ‘klaargezet’. We hebben dit gewijzigd omdat het doel van een herziening is om iets te wijzigen aan de prestaties of contract. Met de status ‘klaargezet’ kan niet alles gewijzigd worden en was er daardoor een manuele actie nodig om de prestaties op ‘te controleren’ te zetten.


Het annuleren van een herziening in de status ‘te controleren’ kan je nu ook doen. Met de vorige versie bleef de prestatie in de status hangen en moest je eerst manueel de status naar ‘klaargezet’ verzetten.

Bugfixes


Contracten


  • Het is terug mogelijk om met dagdelen specifieke afdelingen, kostenplaatsen en ploegcodes te selecteren.


  • Voor de Franstalige gebruikers werkt het filteren op ‘reden contract’ terug correct. Er werden te veel opties getoond t.o.v. de ingevulde filtercriteria.


  • Contracten waarvoor de eSign verzending mislukt was, werden niet opnieuw verzonden bij een volgende poging tot verzenden. Dit probleem is opgelost.Prestaties


  • Bij het klaarzetten van prestaties was een vaste controle ingebouwd op de dimona-status van het contract. Als de dimona-status gelijk is aan ‘Geblokkeerd’ of ‘OK’ of ‘OK warning’, dan kunnen de prestaties klaargezet worden. Deze controle kon genegeerd worden via het recht ‘Prestaties klaarzetten voordat dimona in orde is’. Teneinde meer flexibiliteit te geven in het bepalen van dimona-statussen waarvoor de prestaties klaargezet mogen worden, is deze vaste controle vervangen door de flexibele controle ‘Prestaties klaarzetten voor verloning kan enkel voor contracten met dimona-status x’. Gebruikers kunnen nu zelf instellen welke dimona-statussen toegelaten zijn, alsook voor welke rollen deze controle blokkerend dan wel waarschuwend is. Vanaf nu houdt de autocontrole ook rekening met deze wijziging.


  • (enkel als de module autocontrole actief is)

Als je als gebruiker het recht hebt om waarschuwingen te negeren, dan zullen alle prestatielijnen van een loonperiode klaargezet worden. Dit is vooral nodig als een werknemer in 1 loonperiode bij meerdere klanten werkt.Technische informatie voor gebruikers van de PratoFlex-API


  • Het endpoint om voor een contract meerdere premies te verwijderen met 1 request werkt nu ook voor mastercontracten.


  • We hebben de rechten van de PratoAdmin, Admin en Loonverwerker rollen correct gezet om te voorkomen dat we onterecht fouten krijgen bij het doorsturen van prestaties.


  • Als een BIC wordt doorgegeven, dan zal dat ongeacht hoe het wordt doorgeven altijd in hoofdletters bewaard worden.


  • Als je een weekcontract wilt aanpassen zodat het langer is dan een week, dan krijg je terecht een foutmelding in de API. Deze foutmelding hebben we duidelijker gemaakt.


  • Er zullen nu geen dubbele foutmeldingen meer teruggeven worden als een afdeling of kostenplaats niet geldig is t.o.v. de prestatiedatum. Dit kon gebeuren voor de POST en PATCH van prestaties voor een contract.