Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 


Contracten


Je kan dagdelen toekennen aan de volgende dag. Met de vorige versie kon dat enkel aan de vorige dag.


Zo kan een contract met dit rooster worden aangemaakt:


- Nacht zondag op maandag starten van 00u tot 06u met 6u op maandag

- Nacht maandag op dinsdag van 22u tot 06u met 8u op dinsdag

- Nacht dinsdag op woensdag van 22u tot 06u met 8u op woensdag

- Nacht woensdag op donderdag van 22u tot 06u met 8u op donderdag

- Nacht donderdag op vrijdag van 22u tot 06u met 8u op vrijdag


Het dagdeel 22-6 van maandag t/m donderdag kan je toekennen aan de volgende dag. Het dagdeel van 00-6 op maandag blijft toegekend op maandag.


De wijzigingen zijn zowel voor PratoFlex als voor de API. Via de API kan dat via het attribuut "assigntootherday".

Gelet op de uitbreiding van het toepassingsgebied van Paritair Comité 211 “Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel” vanaf 01/04/2023, ondersteunen we dit Paritair Comité nu ook voor arbeiders.Bugfixes


Algemeen


  • De ADV-tellers kunnen nu ook naar Excel of CSV worden geëxporteerd.


  • We hebben postcode 1005 - Brusselse Hoofdstedelijke Raad toegevoegd aan de configuratie.


  • Het scherm "beheer rechten" kan je nu ook gebruiken als je via de browser of Windows inzoomt.Contracten


  • Als je een weekcontract met een "Max. verlengen tot"-datum kopieert en de kopie opslaat in de vorm van een mastercontract, dan maken we nu de "Max. verlengen tot"-datum leeg voor het nieuw aangemaakte mastercontract.


  • Er zat een fout in de Excel export van de controlelijst voor de responsabiliseringsbijdrage voor opeenvolgende dagcontracten. Hierdoor werd de data uit de ene kolom per ongeluk in een andere kolom gezet. Dit probleem is opgelost.


  • Met een resolutie van 1920x1080 en scaling 125% (wat sommige laptops standaard gebruiken) zijn de GUR en RUR terug volledig leesbaar en worden ze niet meer afgekapt (vb. 38 werd als 3 getoond).


  • Met het bewaren van contracten kon je in een bepaalde situatie van "herroepen bij UP" een systeemfoutmelding krijgen. De fout deed zich voor als de verzendwijze van de persoon werd gewijzigd tussen het doorsturen naar UP en het wijzigen van een afgedrukt contract.


  • Als de postcode van de klant meer dan 9 karakters heeft, blokkeerde de dimona-aangifte, maar zag je als gebruiker niet waarom. Nu wordt in de Dimona foutenlijst een duidelijke foutmelding gegeven.

  • Er zijn enkele optimalisaties gebeurd om het contractenscherm ook te tonen op geschaalde resoluties (vaak laptops). Hiervoor hebben we de teksten bij de vinkjes voor BV-vrijstellingen moeten afkorten. Er is per vinkje een uitgebreide tooltip beschikbaar met meer uitleg.


BV-vrijstelling ploegenarbeid --> BV-vrij. ploeg

BV-vrijstelling nachtarbeid --> BV-vrij. nacht

BV-vrijstelling werken in onroerende staat --> BV-vrij. onroer.

BV-vrijstelling volcontinu --> BV-vrij. volcont.

Documenten


  • Het automatisch versturen van loonbrieven naar Unifiedpost voor een omgeving met meerdere vennootschappen gebeurt nu correct zodat de loonbrieven in de bijhorende AdminBox bij Unifiedpost verschijnen.