Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 


Algemeen

De betaalperiodes van 2024 werden toegevoegd aan de database.


Contracten

Het toepassingsgebied van de flexi-jobs werd vanaf 23/04/2023 uitgebreid met de ondernemingen in PC 118 met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels (NACE-code 47242).


Bijgevolg hebben wij de parameter die bepaalt voor welke PC’s flexi-job contracten toegelaten zijn in PratoFlex, geüpdatet en PC 118.14 toegevoegd.


Opgelet: niet alle ondernemingen die vallen onder PC 118.14 mogen gebruikmaken van flexi-jobs. Dit geldt enkel voor de ondernemingen met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels en NACE-code 47242.

De bestaande flexibele controle "op minimumwaarde loon (variabele x) en maximumwaarde loon (variabele y) voor statuut z bij opslaan contract" is uitgebreid met een variabele 'Paritair Comité'. Dit kan handig zijn om extra controles te laten uitvoeren i.f.v. flexi-job contracten.


Omdat voor een flexibele controle 3 variabelen (x, y en z) beschikbaar zijn, hebben we er 2 flexibele controles van gemaakt:


 1. Controle op minimumwaarde loon (x) voor paritaire comités (y) en 
  statuten (z)

 2. Controle op maximumxwaarde loon (x) voor paritaire comités (y) en statuten (z)


Indien je de vorige flexibele controle met minimum en maximum had geconfigureerd, dan is deze automatisch ontdubbeld. Je hoeft hiervoor niets extra te instellen.Klanten

Er zijn wijzigingen aan het beheer van de werkpostfiches gebeurd met als doel attesten voor medische risico's te kunnen beheren/opvolgen.
Volgende functionaliteiten zijn toegevoegd: 


 1. Aan een werkpostfiche kunnen medische risico’s worden toegevoegd. De lijst van medische risico’s die beschikbaar is, heeft als bron https://www.werkpostfiche.be/sites/default/files/2019-09/codesgezondheidsrisico.pdf. Je kan meerdere risico's definiëren bij een werkpostfiche.


 1. Werkpostfiches kan je nog altijd beheren via de profielen maar dat is niet meer noodzakelijk. Als een profiel aan een contract wordt toegewezen dan zullen de werkpostfiches van het profiel automatisch getoond worden in het detailscherm. De nieuwe functionaliteit is dat je dan kan afwijken van de voorgestelde WPF’es.


(!) Deze functionaliteit is enkel beschikbaar voor het nieuwe contractenscherm (redesign). Als je het oude scherm nog gebruikt, zijn er geen wijzigingen en worden de werkpostfiches van het profiel altijd overgenomen.


Een voorbeeld:


Klant “Prato” heeft 2 profielen, “Magazijnier” en "Heftruckchauffeur". Elk van de profielen heeft een specifieke WPF.


Als je een contract voor klant “Prato” maakt dan:


 • kan je het profiel “Magazijnier” selecteren en het systeem zal de WPF “Magazijnier” automatisch toevoegen aan de selectie

 • kan je het profiel "Heftruckchauffeur" selecteren en het systeem zal de WPF "Heftruckchauffeur" automatisch toevoegen aan de selectie

 • en kan je ook (dat is nieuw met deze versie) zelf kiezen welke WPF’en aan het contract worden toegewezen. WPF “Magazijnier” en/of "Heftruckchauffeur" los van het geselecteerde profiel

 • eventueel geen WPF selecteren


Het is enkel mogelijk om een WPF te selecteren van de klant die aan het contract wordt gekoppeld.


 1. Via configuratie door Prato kunnen met het bewaren van contracten automatisch attesten worden aangemaakt o.b.v. de medische risico’s van de geselecteerde werkpostfiches. Deze attesten krijgen als begindatum de datum van het contract en hebben geen einddatum. Als de werknemer op medisch onderzoek geweest is, kan de einddatum worden ingevuld en is de geldigheid van het attest beperkt. Via de reeds bestaande functionaliteit worden de vervallen attesten opgevolgd. Vanaf het moment dat een nieuw contract wordt gemaakt na de geldigheid van het attest worden de vervallen attesten weergegeven. Er wordt dan ook automatisch een nieuw attest zonder einddatum aangemaakt zodat de werknemer opnieuw op medisch onderzoek kan gaan.


 1. Om de attesten te kunnen opvolgen, zijn er 2 lijsten voorzien. Je vindt de lijsten terug via de categorie “Controle”.


 • Niet-vervallen attesten voor onderzoek medische risico’s. 
  Dit is een lijst van attesten voor personen die nog op medisch onderzoek moeten gaan.

 • Vervallen attesten voor onderzoek medische risico’s. 
  Dit is een lijst met vervallen attesten (dus met einddatum) voor personen die op medisch onderzoek zijn geweest maar gaan vervallen binnen de x dagen of reeds 2 maanden vervallen zijn.


Puntjes 1 en 2 zijn beschikbaar vanaf deze release en zonder extra configuratie. Wil je de attesten ook automatisch laten aanmaken zodat ook de 2 lijsten met gegevens worden aangevuld, neem dan contact op met customercare@prato.be.


 1. Via de API kan je een nieuwe werkpostfiche aanmaken alsook de detailgegevens opvragen. Hiervoor zijn volgende endpoints voorzien: 


 • GET /integration/client/{clientId}/workstationsheet
  Zoek alle werkpostfiches voor een klant

 • GET /integration/client/{clientId}/workstationsheet/{workStationSheetId}
  Zoek 1 werkpostfiche obv de unieke id van een werkpostfiche

 • POST /integration/client/{clientId}/workstationsheet
  Voeg 1 nieuw werkpostfiche toe voor een klant

 • POST /integration/client/{clientId}/workstationsheet/{workstationSheetId}/document
  Voeg 1 nieuw document toe aan een werkpostfiche. Dit is noodzakelijk om de werkpostfiche te kunnen gebruiken met een contract.


 1. Met de volgende versie zal ook de API van contracten (employmentcontract) worden aangevuld zodat je de werkpostfiches van contracten kan beheren via externe systemen. 


Technische informatie voor gebruikers van de PratoFlex-API    


Via het endpoint GET /integration/person kan je een persoon zoeken via het INSZ nummer. We verwachten enkel de cijfers van het INSZ nummer. Indien er andere tekens worden doorgegeven zal dat een foutmelding geven.


vb {{url}}/webservice/integration/person/?inss=00040600863


Werkpostfiches zijn nu opvraagbaar via de API.

Het verouderde API endpoint /integration/daycodes is weggehaald in de API. Dagcodes kunnen via de API nog steeds opgehaald worden via /integration/codes met als "kind" 2000.

(Breaking change)


Voor het endpoint POST /integration/person/{personId}/advance is de einddatum verplicht geworden. Dat endpoint kan worden gebruikt om voorschotten toe te kennen aan personen.


Volgens onze logs (laatste 30d) hebben we geen enkele request ontvangen waarvoor de datum niet is meegegeven.


Er zijn 2 nieuwe endpoints voorzien om een werkpostfiche toe te voegen.


 1.  POST /integration/client/{clientId}/workstationsheet

 2.  POST /integration/client/{clientId}/workstationsheet/{workstationSheetId}/document


Met het eerste endpoint kan je een werkpostfiche aanmaken, met het tweede kan je PDF-documenten toevoegen. Samen met het document is het verplicht om de "datum ontvangst door de klant" ook door te geven.Functionele verbeteringen Earnie        

De knop "Kopieer statuut" wordt niet meer getoond indien lonen via Earnie verwerkt worden. Voor Earnie is het niet meer nodig om voor 1 categorie (bv. bediende) meerdere werknemernummers aan te maken.Bugfixes


Algemeen

 • De omschrijving van paritair comité 211 werd aangepast.


 • Er zijn enkele Franse vertalingen toegevoegd, o.a. bij het aanmaken van nieuwe logins en in het loonoverzicht van een persoon.


 • Als je via de takenlijst een opvolging aanpast, dan worden de groepen (vandaag, morgen) niet meer dichtgeklapt.


 • Voor de Franstalige versie kan je nu ook functies zoeken met é, è, É, È, ç, ... enz.Contracten

 • Aanvullen tot voltijds rooster bij dagcontracten met dagdelen die nachtoverschrijdend zijn, zal geen blokkerende foutmelding meer geven.


 • We hebben een probleem opgelost dat zich stelde als je contracten probeerde te beheren op de dag dat we van winteruur overstappen op zomeruur (of andersom).


 • De vinkjes voor BV-vrijstellingen kunnen nu ook aangepast worden voor afgedrukte contracten. Na het klikken op "Wijzig afgedrukt contract" en het ingeven van de reden worden de vinkjes beschikbaar gemaakt.
Klanten

 • Het terugzetten van de standaard instellingen voor "reminder prestaties" lukt nu terug.


 • Kantoren die meer dan 2100 klantfiches hebben, krijgen geen foutmelding meer na het openen van het klantenoverzicht.


 • Na het bewaren van een nieuwe opvolging voor een klant die reeds geboekte facturen heeft, moet je geen reden meer opgeven waarom de klant gewijzigd is. Het scherm om de reden in te geven, wordt enkel nog getoond als je geconfigureerde gegevens wijzigt (o.a. naam, adres, ...).Prestaties

 • Het exporteren van de foutenlijst bij importeren prestaties werkt opnieuw.