Beste ,


Sinds 01/01/2023 is er een aangepaste vermelding vereist op de factuur in geval van 'btw verlegd medecontractant' krachtens 'artikel 20 van KB nr. 1'. Bijkomende informatie hierover kan je terugvinden op onze website


Om je binnen PratoFlex in staat te stellen hieraan te voldoen, hebben we een 'gereserveerde TOF-optie': 'TOF=100' beschikbaar gesteld vanuit PratoFlex. 


Concreet betekent dit het volgende: 

  • Je bepaalt in eerste instantie of je klant-gebruiker voldoet aan de specifieke voorwaarden waarbij deze verplichte vermelding op factuur noodzakelijk is.
  • Indien dit het geval is, kan je in de PratoFlex-klantfiche van de betreffende klant-gebruiker, de optie TOF=100 toevoegen.
  • Vanaf dat moment zal de verplichte vermelding, zoals hieronder weergegeven, mee worden afgedrukt op de betreffende facturen van deze klant-gebruiker.

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

  • We adviseren je om bij de eerste factuurafdrukken bij de betreffende klant effectief te controleren of de betreffende tekst op correcte wijze is opgenomen op de factuur. 


Weet dat je een klantspecifieke factuurtemplate kan gebruiken, waardoor de TOF-werking mogelijks verschilt van de voorziene standaard werking binnen onze afdrukmodule. Indien dit het geval zou zijn, vragen we je om een ticket aan te maken bij customercare@prato.be


Mogelijks zal er in dat geval een klantspecifieke aanpassing moeten worden doorgevoerd aan jouw factuurtemplate. 


We rekenen erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen of bemerkingen, vragen we je om contact op te nemen met je Account Manager. We helpen je graag verder!Met vriendelijke groet,


Prato