Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

Algemeen

We hebben paritair comité 132 (Technische land- en tuinbouwwerken) beschikbaar gemaakt voor bedienden.


ASR    

In het scherm "Overzicht aangifte sociale risico's" is een knop voorzien om de lijst te exporteren. De export zal de huidige pagina met eventueel ingestelde filter exporteren. Indien er meer pagina's zijn, dan kan het aantal getoonde records per pagina aangepast worden om alles te exporteren.

Een ASR-aangifte inlichtingenblad in status OK, kan via het scherm "Overzicht aangifte sociale risico's" geannuleerd worden.

De ASR-module houdt rekening met de Waalse en Vlaamse feestdagen zonder dat deze in de parametertabel als feestdag geconfigureerd staan.


Functionele verbeteringen Earnie        

Algemeen

In afwachting tot binnen Earnie de logica met betrekking tot ziektemelding wettelijk vrijgesteld van geneeskundig attest werd geïmplementeerd werd het attest Ziektemelding wettelijk vrijgesteld van geneeskundig attest gemapt naar een attest nieuwe ziekte binnen Earnie.

Nu de logica is geïmplementeerd, werd deze mapping weggehaald. Dit attest zal dus niet meer worden verzonden naar Earnie.


Prestaties    

Als Earnie een automatische herziening aanmaakt (herkenbaar aan de okergele kleur op het prestatieoverzicht), zal je vanaf nu de reden van deze herziening kunnen consulteren via een tooltip. De tooltip is beschikbaar in de schermen van F10 en in het prestatieoverzicht.


Bugfixes


Contracten

  • Bij het kopiëren van een contract met een gewijzigd rooster, werden de velden onder het rooster van het nieuwe contract niet altijd correct geüpdatet op basis van de info op het rooster. Dit probleem is opgelost.


Klanten

  • In bepaalde gevallen werden de loon- en facturatieformules niet correct gefilterd, oa. als er 2 formules bestaan met dezelfde code maar een andere niveau.

vb. PC 226 met code 311 en PCSUB 140.03 met code 311, deze 2 formules worden getoond via de lijst via het klantendetailscherm.


Prestaties

  • Na het annuleren van een herziening zullen prestaties die nooit betaald zijn de status "te controleren" krijgen.

Technische aanpassingen


We hebben onze processen geoptimaliseerd zodat er vooraf controles gebeuren met oa. printaanvragen zonder documenten, geboekte lonen zonder printaanvraag, eDocumenten die niet gemaild zijn, ... enz. Deze controles bestaan al langer maar kunnen nu worden opgevolgd voor alle PratoFlex installaties.