Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

Algemeen

We hebben de lijst van de toepasselijke paritaire comités in PratoFlex geactualiseerd door toevoeging van paritair comité 300 (Nationale Arbeidsraad).


ASR    

De ASR aangifte C131B Aangifte Deeltijdse Arbeid houdt rekening met een weigering van een bijkomende tewerkstelling. Indien in de maand van aangifte een attest WT01 (Weigering bijkomende tewerkstelling) bestaat, zal in de aangifte “ja” worden doorgegeven op de vraag of de werknemer in de loop van de maand geweigerd heeft om in te gaan op een passende voltijdse of bijkomende deeltijdse dienstbetrekking die de werkgever hem heeft aangeboden (OccupationRefused = 1).

In het opvolgscherm ASR aangiftes kan een melding "Herziening" genegeerd worden. Hierdoor zal de markering herziening “Ja” verwijderd worden tot een eventuele nieuwe herziening is gemaakt en betaald. Dit geeft de mogelijkheid om herzieningen die niet leiden tot een ASR aangifte te verwijderen uit de lijst.


Contracten

De wetgeving voorziet dat er in het kader van een flexi-job bepaalde verplichte vermeldingen opgenomen moeten worden in een "raamovereenkomst", o.a. de wijze waarop en de voorafgaande termijn waarbinnen de flexi-job arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de werknemer moet worden voorgesteld.


Specifiek voor uitzendkrachten is een afwijking voorzien, met name dat deze verplichte vermeldingen ook opgenomen kunnen worden in het uitzendcontract.


De standaard template flexi-job uitzendcontract werd uitgebreid met een algemene clausule:

"Een flexi-job uitzendovereenkomst zal worden voorgesteld aan de uitzendkracht, overeenkomstig de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken en conform de bepalingen van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. De flexi-job arbeidsovereenkomst zal schriftelijk worden vastgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt."

We hebben een nieuwe flexibele controle ingevoerd waarmee het mogelijk is om te controleren of de Q niet verlaagd mag worden indien een contract is ondertekend of gedimoniseerd.


Er is een nieuwe flexibele controle beschikbaar in Pratoflex: Controle op wijzigingen aan dagdelen voor Flexi contracten. Via deze controle kan je de regels rond het wijzigen van het rooster, zoals beschreven door de RSZ, afdwingen bij het aanpassen van het contract rooster.


Documenten

Als voor de persoon ook BIC (bij IBAN) is ingevuld, dan zal dat ook worden doorgestuurd naar Checkhub.io. Als je op de documenten BIC wil laten vermelden, is er extra configuratie nodig van de "resources". Gelieve hiervoor, indien nodig, je contactpersoon bij Checkhub.io te contacteren.

Het is mogelijk om de lijst “Register van uitzendkrachten - telling uitzendkrachten” te downloaden in PratoFlex via het “Documenten” menu in een klantenfiche. Hier kan je onder “Sociale verkiezingen” het “Register van uitzendkrachten - telling sociale verkiezingen” terugvinden. Dit item is enkel zichtbaar in het menu indien het volgende recht aan staat voor de actieve gebruiker: “Toon menu item Sociale verkiezingen”.Klanten

We hebben de lijst "Klanten zonder werkpostfiche" verbeterd.


Prestaties

Op het detailscherm van de prestaties en premies is een icoontje toegevoegd waarmee je de audit-gegevens van de prestatie of premie kan opvragen.


Via een tooltip worden de gegevens getoond, bv:

Aangemaakt door consulent@uzb.be op 31/05/2023 08:29:39

Gewijzigd door consulent@uzb.be op 22/06/2023 09:37:38Functionele verbeteringen Earnie        


Algemeen

Het is vanaf nu mogelijk om gegevens naar een specifieke queue te exporteren i.p.v. naar alle queues.


Prestaties    

Wanneer een prestatie- of premiecode niet gekend is in Earnie, wordt een foutboodschap getoond.Bugfixes


ASR

  • Via de export knop op het ASR overzicht worden de INSZ nummers nu correct geëxporteerd.


Contracten

  • We hebben de performantie van het contract verlengen scherm verbeterd.
Technische aanpassingen


Als Dimona niet actief staat (bijvoorbeeld op een testomgeving), dan krijg je nu een callback respons bij het verwijderen van een contract met een Dimona aangifte.