Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren


Functionele verbeteringen 

Algemeen

Er zijn optimalisaties gebeurd die ervoor zorgen dat PratoFlex niet meer blokkeert als het versturen van berichten naar een ATS foutmeldingen geeft.

Documenten    

Er zijn enkele taalfouten gewijzigd voor de template van de Franstalige tewerkstellingsattesten.


Op verzoek van Unifiedpost hebben we voorbereidend werk uitgevoerd voor de herconfiguratie van de bestaande koppeling. Unifiedpost plant deze toekomstige migraties dit najaar en zal daarvoor zelf contact opnemen zodra hun voorbereidingen zijn afgerond. 
Prato zal, op aangeven van Unifiedpost, per klant een herconfiguratie moeten uitvoeren, zodat de bestaande mogelijkheid om contracten en andere documenten te verzenden via Unifiedpost, ook in de toekomst operationeel blijft.

Personen    

Er zijn 2 nieuwe detailtypes toegevoegd bij het attesttype "RSZ-verminderingen".


  • Detailtype “LBPF_OWW” - Loopbaanportfolio oudere werknemer Wallonië
Dit attest is nodig voor de toepassing van de Waalse doelgroepvermindering voor ‘oudere werknemers vanaf 55 tot en met 59 jaar’ (verminderingscode 8321). 


Hierbij geldt de voorwaarde dat de werknemer de dag vóór zijn indiensttreding ingeschreven was als niet-werkende werkzoekende (FOREM ) (cf. Ecaro). 


  • Detailtype “ZRDW” - Doelgroepvermindering zonder recente duurzame werkervaringDit attest is nodig voor de toepassing van de Vlaamse doelgroepvermindering voor ‘personen zonder recente duurzame werkervaring’ (verminderingscode 6340). 


Hierbij geldt de voorwaarde dat de werknemer ingeschreven was als niet-werkende werkzoekende de dag vóór de indiensttreding (VDAB) (cf. Ecaro).

Contracten    

De flexibele controle "Totale uren van uurrooster op contract groter dan het reëel gemiddeld uurregime (RUR) werkregime klant niet toegestaan" zal niet meer uitgevoerd worden voor contracten van klanten met de optie VIW - Vrij Ingave Werkregime. De blokkerende foutmelding die je daardoor kreeg, zal niet meer getoond worden.


In HiAnt versie 6.89 is er een wijziging gebeurd aan de berekening van het sociaal abonnement in het kader van de wijzigingen aan de bevoegdheidsgebieden van bepaalde paritaire comités en de impact hiervan op de toepasselijke loon-en arbeidsvoorwaarden. Voor PratoFlex hebben we hetzelfde voorzien zodat het bedrag dat afgedrukt wordt op een contract overeenkomt met de berekeningsregels zoals voorzien in de loonberekening. Zie de release notes van HiAnt voor meer informatie.


Functionele verbeteringen Earnie        

Algemeen    

We hebben de omschrijving van de nieuwe BTW-codes voor Earnie facturatie vertaald naar het Frans.


0 : Normaal | Normal

1 : Medecontractant | Cocontractant

2 : Buitenlandse onderneming 21% | Entreprise étrangère 21%

3 : Vrijstelling kleine onderneming | Exonération petite entreprise

4 : Vrijstelling art 42 §3 | Exemption art 42 §3

5 : Vrijstelling art 44 §2 | Exemption art 44 §2


Als het loon betaald is, zal je vanaf nu ook cheques zien staan in de loonberekening en de historiek van de loonberekeningen. Ze zullen zichtbaar zijn in de "Loonberekening en Meldingen" sectie, rechts op het "Details prestaties" scherm, en in de historiek die je kan bekijken via de knop onderaan dit scherm.


Bugfixes


Prestaties

  • In het lijstje van "historiek" is het duidelijker gemaakt als een nieuwe herziening wordt gemaakt. Dit wordt aangegeven door de melding "nieuwe herziening" i.p.v. "herziening klaargezet ter verloning".


  • Het aantal uren student@work mag vanaf nu voor subcontracten met waarde 0u worden ingegeven. De controle wordt enkel nog uitgevoerd voor het volledige mastercontract zodat de som van de uren voor het mastercontract groter dan 1u moet blijven.


Algemeen

  • Er zijn enkele verbeteringen doorgevoerd voor het exporteren van grote hoeveelheden gegevens.Technische aanpassingen

API

BELANGRIJK bericht : Met de release notes van 2023.09 is aangekondigd dat de deprecated endpoints OccupationPerformance, OccupationPremiums en OccupationCorrection defintief worden verwijderd.


Vanaf deze versie zijn ze verwijderd.


We hebben de periode van annexen in de response van PATCH employmentcontract en PATCH employmentcontract/annex beperkt tot 2 weken.

Je krijgt na de patch (=wijzigen) de meest recente bestaande annexen terug 2 weken t.o.v. de totdatum van het contract.


De oorzaak hiervan is performantie. Na het wijzigen van mastercontracten met veel subcontracten was de antwoordtijd te traag.


Als je de details van de annexen wil opvragen, dan raden we aan om het endpoint GET employmentcontract te gebruiken i.c.m. de parameters periode, klant, persoon, ... Zo kan je op een performante manier de contracten ophalen.


Als je de bezoldigingswijze van een contract voor dienstencheques (DC) wil wijzigen, dan moet de bezoldigingswijze altijd code 3 "Betaling via dienstencheque" zijn. Deze controle zal nu gebeuren met de PATCH'en employmentContract.