Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 


Algemeen

Er zijn extra controles toegevoegd om HiAnt loonberekening-as-a-service op te volgen, zodat problemen snel kunnen worden opgemerkt.


Klanten

Bij documenten onder het menu “Sociale Verkiezingen” werd de lijst “Stemgerechtigde uitzendkrachten” aangepast aan de nieuwe regels voor de sociale verkiezingen van 2024. Dit is geen standaard functionaliteit. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, kan je contact opnemen met je Account Manager.


Ter info: heb je de module in het verleden reeds aangekocht, dan beschik je automatisch over de aangepaste lijst. 


Voor het aanmaken van de lijst is het vereist dat in de klantenfiche bij “beheer klanten” de datum van de sociale verkiezingen wordt ingevuld! Er zijn drie keuzemogelijkheden voorzien bij de lijst “Stemgerechtigde uitzendkrachten”:   • Lijst “uitzendkrachten tewerkgesteld tijdens referteperiode” geeft een overzicht van alle uitzendkrachten die tewerkgesteld werden tijdens de referteperiode met vermelding van de naam, voornaam, geboortedatum, het aantal dagen gepresteerde arbeid uitgesplitst in een kolom < of > 32 gepresteerde dagen. 


  • Lijst “stemgerechtigde uitzendkrachten met mailadres en insz” geeft enkel een overzicht van de stemgerechtigde uitzendkrachten die tewerkgesteld werden tijdens de referteperiode met vermelding van de naam, voornaam, geboortedatum, het aantal dagen gepresteerde arbeid (>= 32 gepresteerde dagen), het mailadres en insz. 


  • Lijst “stemgerechtigde uitzendkrachten met mailadres” geeft enkel een overzicht van de stemgerechtigde uitzendkrachten die tewerkgesteld werden tijdens de referteperiode met vermelding van de naam, voornaam, geboortedatum, het aantal dagen gepresteerde arbeid (>= 32 gepresteerde dagen) en het mailadres. 


Opgelet: de doorgifte van persoonsgegevens aan de klant-gebruiker moet beperkt blijven tot de persoonsgegevens van de uitzendkrachten die stemgerechtigd zijn en die strikt noodzakelijk zijn!


Indien de lijst opgemaakt moet worden voor een “technische bedrijfseenheid” dan wordt hiervoor gekeken naar een holding met type 4 “Sociale verkiezingen” (cf. module Holdings). Indien je hierover meer informatie wenst, kan je contact opnemen met Customer Care.


Functionele verbeteringen Earnie


Personen

Het loonoverzicht (shift F6 via personen) is uitgebreid met informatie over cheques (eco-, consumptie-, sport/cultuur- en geschenkcheques).

Voor omgevingen die met de loonmotor van Earnie werken, wordt de “datum in dienst” die op de loonbrief wordt afgedrukt, niet meer bepaald per statuut maar wel per persoon. Deze datum in dienst wordt automatisch ingevuld o.b.v. het eerste statuut of contract dat wordt aangemaakt. Het is nu mogelijk om deze datum te wijzigen.

Je vindt de “datum in dienst op de loonbrief” terug via het detailscherm van een persoon, tabblad “inschrijving”


Via het schuldbeheer van een persoon kan je schorsingsperiodes invullen. Enkel de Earnie loonmotor zal er automatisch van gebruik maken.


Enkele voorbeelden:

  • Als een schuld geschorst wordt door de schuldeiser omdat er een afbetalingsplan werd afgesproken tussen de schuldeiser en werknemer dan kan er een schorsingsperiode worden ingegeven, zodat er geen loonbeslag wordt ingehouden zolang de werknemer het afbetalingsplan volgt. 

  • Een ander scenario waarbij het ingeven van een schorsingsdatum gebruikt kan worden, is wanneer het totale bedrag van de schuld reeds is ingehouden, maar er nog geen handlichting is binnengekomen. Strikt genomen dient de derde-beslagene steeds de handlichting of schriftelijke bevestiging van de schuldeiser af te wachten. Het toepassen van de schorsingsdatum in dit scenario is bijgevolg op eigen risico van de klant. 


Bugfixes


Earnie


  • Bij de combinatie van terug te vorderen bedragen en nieuwe betalingen in verschillende weken wordt de betaalstatus correct behandeld.

Technische aanpassingen


API

Naast de reeds bestaande pagina (https://[url-pratoflex}/documentation_nl.html) om foutmeldingen op te halen, is er nu ook een endpoint beschikbaar waarmee je alle mogelijke foutmeldingen kan opvragen in het Nederlands en het Frans. Elke foutmelding is voorzien van een uniek nummer.


We raden aan om de resultaten hiervan te cachen en niet in processen van andere calls te gebruiken.


curl --location 'https://{url}/webservice/integration/messages?language=nl' \

--header 'Authorization: WB {token}'


curl --location 'https://{url}/webservice/integration/messages?language=fr' \

--header 'Authorization: WB {token}'


Voor het endpoint DELETE EmploymentContract is er een timeout toegevoegd.


Als er een Dimona geannuleerd moet worden, enkel voor contracten met een Dimonanummer, dan wachten we met de callback totdat er een antwoord komt van de RSZ. Als we dat antwoord na 24u niet ontvangen, krijg je hiervan een time-out melding via de callback.