Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activeren
Functionele verbeteringen 


Contracten

Vanaf 01/01/2024 is er een verstrenging van de voorwaarden voor een flexi-jobtewerkstelling.

Het is vanaf het eerste kwartaal 2024 niet meer mogelijk om in het kwartaal waarin men een flexi-job uitoefent via een andere arbeidsovereenkomst tewerkgesteld te zijn bij dezelfde werkgever (=uitzendkantoor) en dit ongeacht de tewerkstellingsbreuk. 

Deze voorwaarde zal in de DmfA gecontroleerd worden door de RSZ.  

De RSZ heeft daarbij verduidelijkt dat een overschakeling van een flexi-job naar een reguliere tewerkstelling in hetzelfde kwartaal wel mogelijk zou zijn. Een reguliere tewerkstelling na de flexi-tewerkstelling in hetzelfde kwartaal is mogelijk. Echter er zal daarna dan geen flexi-tewerkstelling meer mogelijk zijn bij de werkgever in dat kwartaal. 


Opgelet: er is hiervoor op dit moment geen controle of blokkering voorzien in PratoFlex. 


Er wordt in de DmfA vanaf het eerste kwartaal 2024  een nieuwe zone voorzien met de notie FL (flexi-job). Deze zone zal enkel moeten ingevuld worden voor de flexi werknemers met een flexi-job contract die in de DmfA werden aangegeven als "gewone werknemer" omdat een laattijdige dimona flexi gebeurde of waarvoor de periode in dimona niet volledig overeenstemt met de periode in DmfA en die alle andere voorwaarden vervullen om een flexi-job te kunnen uitoefenen.
Deze dagen zullen dan niet in rekening gebracht worden voor het verbod om een flexi-job uit te oefenen bij de werkgever bij wie de werknemer in dat kwartaal reeds is tewerkgesteld in het kader van een andere arbeidsrelatie.


In PratoFlex werd een nieuw vinkje "Notie FL (laattijdige flexi-job)  toegevoegd op contractniveau voor contracten met een ander statuut dan flexi-job. Indien het vinkje wordt aangeduid, zal de notie FL (flexi-job) in de DmfA ingevuld worden op de desbetreffende tewerkstellingslijn. Het vinkje is alleen zichtbaar indien:
- begindatum in het verleden ligt of op de huidige dag
- het werkregime toelaat om Flexi-job uit te voeren (extra vinkje op werkregime detail via klant)
- het contract geen flexijob statuut heeft

Het recht “Laattijdige contracten beheren” is opgesplitst zodat het recht kan worden ingesteld per dimonatype (OTH/BCW, STU, FLX en EXT). Gebruikers en rollen die het recht reeds hadden, zullen via de activatie van deze versie automatisch ook de rechten krijgen van alle dimonatypes. Indien je hiervan wenst af te wijken, kan dat via de instellingen van de rechten.


De nieuwe rechten zijn : 

 • Laattijdige contracten beheren voor andere (OTH, BCW) werknemers

 • Laattijdige contracten beheren voor studenten (STU)

 • Laattijdige contracten beheren voor flexi (FLX)

 • Laattijdige contracten beheren voor gelegenheidswerknemers (EXT)
Documenten

We hebben de omschrijving van het transportmiddel "auto" aangepast naar "Eigen vervoermiddel (behalve fiets)". Dit was nodig omdat bv. ook een moto onder dit transportmiddel moet worden geregistreerd.


Om te voorkomen dat de langere omschrijving voor 2 lijnen gaat zorgen op het arbeidscontract, is de vaste tekst "Type vervoermiddel:" ook verwijderd.


De aanpassingen zijn uitgevoerd voor alle PratoFlex omgevingen en voor alle contracttemplates, zowel de standaard templates van Prato als de klantspecifieke templates".Personen

Voor Earnie omgevingen zijn er automatische instellingen gebeurd zodat de individuele rekening ook informatie over de toegekende cheques bevat.


Voor deze omgevingen is ook de naam van sommige premies gewijzigd, oa. voor de ecocheques met een duidelijk verschil tussen toegekend na referteperiode of onmiddellijk toegekend. 


Dit zijn de nieuwe omschrijvingen, zoals ze ook op de individuele rekening worden afgedrukt:


 • Ecocheques toe te kennen na referteperiode / Ecochèques à attribuer après la période de référence

 • Geschenkcheques / Chèques cadeaux

 • Sport- en cultuurcheques / Chèques sport et culture

 • Toegekende ecocheques / Ecochèques attribués

 • Koopkrachtpremie - Consumptiecheque / Prime pouvoir d’achat - Chèque consommation
Functionele verbeteringen Earnie


We hebben ervoor gezorgd dat een nieuwe loonberekening met dezelfde bedragen niet zorgt voor ongewenste herzieningen, indien de betaalperiode al is afgesloten.


Indien je gebruikmaakt van Earnie, kan je nu het kantoor zien in het overzicht van de bestelde cheques in PratoFlex.

De lijst "Niet-vervallen attesten voor onderzoek medische risico's (via WPF)" bevat nu alle toekomstige attesten.
Bugfixes


Contracten

 • We hebben een oude parameter (calculatedistance/general/transportmode) verwijderd zodat altijd de keuze van het vervoermiddel uit het contract wordt gebruikt. In sommige omgevingen werd door deze parameter "auto" gebruikt, ook al koos je voor bv. "fiets" of "openbaar vervoer".Personen

 • Er wordt geen onterechte foutmelding meer gegeven over verplichte datums voor het attest RSZ-verminderingen - Doelgroepvermindering zonder recente duurzame werkervaring.Klanten

 • Tijdens het instellen van remindermails kan je alle contactpersonen van de klant selecteren i.p.v. de 25 eerste.Algemeen

 • Er zijn optimalisaties gebeurd voor het sneller verwerken van gegevens over cheques.