Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 


Personen

De export die je kan doen bij de F1 en Actonomy-zoekfunctie, bevat vanaf nu ook de taal, het land en de prefix van het mobiele telefoonnummer.Contracten

Er is een optimalisatie gebeurd m.b.t. het gebruik van de parameters die n.a.v. het verlengen, kopiëren of importeren van contracten de consulent automatisch invullen.


De automatische bepaling van een consulent van een contract kan worden geconfigureerd. Voor het verlengen, kopiëren en importeren van contracten kan je kiezen tussen de waarde "originele" of "actieve" gebruiker/consulent.

Bij "originele" wordt de consulent van het broncontract overgenomen, bij "actieve" wordt de huidig ingelogde gebruiker als consulent bewaard.


De parameters om de configuratie in te stellen zijn :

  1. Contractverlengen/standaardwaarde/consulent

  2. Contractkopiezonderwnnr/standaardwaarde/consulent

  3. Contractkopiemetwnnr/standaardwaarde/consulent

  4. ContractImport/standaardwaarde/consulent


De standaardwaarde, dus als de parameter niet bestaat, is "actieve".

Het verschil tussen parameters 2 en 3 is :

  • Contractkopiezonderwnnr: je kopieert een contract en wijzigt de werknemer

  • Contractkopiemetwnnr: je kopieert een contract en kopieert ook de werknemer, dus een nieuw contract voor dezelfde werknemer als het broncontract.


De auditgegevens "wie heeft het contract aangemaakt of laatste gewijzigd" zal altijd de gebruiker/consulent zijn die de actie heeft uitgevoerd.ASR

Voorheen was er in het ASR-opvolgscherm een kolom beschikbaar die aangeeft of er voor een ASR aangifte een herziening heeft plaatsgevonden en de ASR mogelijks opnieuw moet aangegeven worden.


Deze extra kolom is nu een apart scherm geworden, te openen via de knop "Gegevens >> Aangiftes met herzieningen". Hierin kunnen dezelfde gegevens teruggevonden worden als voorheen. De reden van deze aanpassing zijn achterliggende verbeteringen om de opvragingen sneller te laten verlopen.

Bugfixes


Contracten

  • Het updaten van mastercontracten met zeer veel subcontracten maakte gebruik van slecht geoptimaliseerde queries. Dit hebben we verbeterd met oog op een betere performantie.Personen

  • We hebben de landcodes van gsm- en telefoonnummers aangevuld voor alle Europese landen. (codesoort 63)Klanten


  • Franse vertaling "Heures/semaine pour un horaire à temps plein" aangepast naar "Heures/semaine (réel)"