Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 


Personen

(Enkel voor Earnie omgevingen) 


Earnie loonbepaling houdt rekening met de tellers van ADV en overuren. Via PratoFlex is het mogelijk gemaakt om de saldo’s te consulteren en te wijzigen.

De functionaliteit is gelijkaardig aan de werking van de tellermodule van HiAnt.

Saldo’s worden opgebouwd en afgebouwd en je hebt de mogelijkheid om een saldo te wijzigen. Het wijzigen van een saldo kan worden toegekend d.m.v. een recht.


Je kan het scherm met de tellers op 2 manieren openen:

 1. Via een geselecteerde persoon, via het menu “Gegevens” - “Tellers”

 2. Via een geselecteerde klant, via het menu “Gegevens” - “Tellers”


Afhankelijk van je keuze worden de saldo’s van het actieve jaar (ctrl-y) voor 1 persoon of voor 1 klant getoond.


Anders als bij HiAnt worden tellers nu bijgehouden per werknemerkengetal en werkgeverscategorie. Voor HiAnt was het gegroepeerd voor “arbeiders” en “bedienden”.


Voor ADV wordt getoond:

 • Betaalde ADV: opgebouwd, opgenomen en het saldo

 • Onbetaalde ADV: opgebouwd, opgenomen en het saldo

Voor Inhaalrust overuren wordt getoond:

 • Met betaalde inhaalrust: opgebouwd, opgenomen en het saldo

 • Zonder betaalde inhaalrust: opgebouwd, opgenomen en het saldo


Via een recht is het ook mogelijk om saldo’s te wijzigen.

Stel: Er is via Earnie 10u saldo, dan kan je er als gebruiker bv. 15u van maken. Vanaf dan zal Earnie rekening houden met de +5u die manueel zijn gecorrigeerd.


Voor een Earnie omgeving is de tellermodule standaard voorzien. Daarom kunnen er 3 situaties zijn:

 • Als je met  HiAnt/PratoFlex reeds gebruikmaakt van de tellermodule, dan zal bij omzetting naar Earnie een migratie worden uitgevoerd (als er tijdens het jaar wordt omgezet).

 • Als je met HiAnt/PratoFlex nog geen gebruikmaakt van de tellermodule, dan zal dat worden besproken tijdens de omzetting.

 • Als je nu reeds een Earnie omgeving gebruikt, dan zullen de actuele saldo’s na de release door Prato worden gemigreerd.ASR

Voor het C4-document (huishoudhulp en uitzend) kan een handtekening voor de werkgever ingesteld worden. Deze zal dan op het document bij ondertekening voor de werkgever geplaatst worden.


Deze instelling verwacht een handtekening (figuur) bestand en kan enkel door Prato geactiveerd worden. Voor meer info hierover kan je Customer Care contacteren.Bugfixes


Prestaties

 • Er is een optimalisatie gebeurd in de procedure van het afsluiten van prestaties voor verwijderde contracten.Facturatie

 • Het interne factuurnummer wordt ingevuld met het factuurnummer voor facturen die vanuit Earnie worden opgeladen.Aanvragen

 • Als er voor een aanvraag Poolse teksten worden ingevuld, dan worden de teksten nu correct naar de VDAB verstuurd.