Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen

De views van gefactureerde en te factureren bedragen zijn uitgebreid met:

  • Kostenplaats 

  • Afdeling 

  • Splitscode

  • Eenheidsprijs

  • Facturatieformule waarde

  • Facturatieformule type 

  • Facturatieformule niveau

  • KlantProfielReferentieId

  • Coëfficiënt

Het zal vanaf nu mogelijk zijn om bepaalde stukken tekst op de factuur te laten afwijken van onze standaardwaarden. Hiermee kan de factuur verder afgestemd worden op de noden van het uitzendbedrijf. Dit zal telkens in samenspraak met Customer Care moeten gebeuren.Bugfixes

We hebben de manier waarop we te factureren bedragen groeperen op aan te maken facturen verbeterd. Hiermee hebben we een heel aantal risico's op potentiële problemen bij het definitief maken van facturen verholpen.

Vanuit de detailschermen te factureren en gefactureerd kan je doorklikken naar de facturatieformules van de klant. Dat kan via het potloodje langs de naam van de klant.

De performantie van het openen van facturatieformules is verbeterd als je via die weg de formules wil consulteren/aanpassen.

Bij het tegenboeken van een factuur, wordt er een creditnota aangemaakt. Op deze creditnota stond echter geen verwijzing naar de factuurnummers van de eerder aangemaakte facturen. De creditnota die gemaakt wordt na tegenboeken, zal nu terug de originele factuurnummers correct vermelden.