Legende 

Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele aanpassingen


Loonbepaling en loonberekening

Er werd voorbereidend werk gedaan voor de automatische verwerking van loonberekeningen voor een fiscaal afgesloten jaar.

Wanneer er volgens het contract ADV moet worden berekend maar het gemiddeld uurregime en het reëel uurregime gelijk zijn, wordt er vanaf nu toch geen ADV meer berekend. Het resultaat van de berekening was steeds 0 uren opgebouwd en dit zorgde voor een teller waarbij zowel de opgebouwde als opgenomen uren 0 waren die de loonbrief vervuilen.

De opgenomen en opgebouwde overuren met betaalde inhaalrust worden vanaf 01/01/2024 bijgehouden per persoon, werknemerskengetal, werkgeverscategorie en klant.

Een persoon mag maar zoveel uren opnemen als die heeft opgebouwd bij dezelfde klant onder hetzelfde werknemerskengetal en werkgeverscategorie. Indien er meer inhaalrust wordt geboekt dan er is opgebouwd, wordt er een blokkerende melding gegeven.Loonbetaling

De loonbrief voor een herziening voor een loonperiode waarvoor het jaar reeds fiscaal is afgesloten bevat vanaf nu de details van het belastbaar totaal en de bedrijfsvoorheffing aangegeven per fiscaal jaar.


Voorbeelden:
Bugfixes


Loonbepaling en loonberekening

 • Het aftoppen van de werkbonus houdt geen rekening meer met de solidariteitsbijdrage op de winstpremie om het maximum te bepalen.

 • Er werd een verbetering doorgevoerd aan de validatie van de geldigheidsperiode van een contract bij het opslaan van een contract.

 • Wanneer een werknemer in dezelfde loonperiode onder twee werknemerskengetallen werkt en voor de tewerkstellingen onder beide werknemerskengetallen Auteursrechten Niet Onderworpen Aan RSZ krijgt, wordt de Roerende Voorheffing Auteursrechten niet meer aan één van de twee loonberekeningen toegekend maar aan beide loonberekeningen apart.

 • De melding dat een doktersattest herval werd gebruikt zonder voorgaande nieuwe ziekte zal niet meer onterecht komen voor personen die ooit in progressieve tewerkstelling hebben gezeten en nu een doktersattest herval hebben mét voorgaande nieuwe ziekte.


Loonbetaling

 • Er werd een probleem opgelost waarbij een tweede voorschot op één loonperiode soms niet werd ingehouden op het te betalen loon.Technische aanpassingen


Loonbepaling en loonberekening

 • Vanaf heden wordt de afsluitdatum van het loon mee opgenomen in en zichtbaar gemaakt door de views.

 • Er werden wat optimalisaties uitgevoerd aan de multitenancy.

 • De contractview werd uitgebreid met een extra kolom: klantreferentieid

 • Om het berichtenverkeer te verminderen zodat er een hogere performantie kan worden bekomen, worden er vanaf nu minder ContractGevalideerd verzonden.

 • Er werd een nieuw bericht ChequesAfgesloten gemaakt. Dit werd gemaakt als voorbereiding zodat er binnen de FacturatieService proeffacturen kunnen worden gemaakt.

 • Er werd een API call toegevoegd waarmee de gegevens van een vakantieattest kunnen worden gewijzigd.Loonbetaling

 • Het lettertype van de loonbrief is gewijzigd naar Tahoma om de leesbaarheid en toegankelijkheid van onze PDF's te verbeteren.

 • Om het berichtenverkeer te verminderen zodat er een hogere performantie kan worden bekomen, worden er vanaf nu geen ContractGevalideerd meer verzonden wanneer er geen meldingen zijn.