Legende 

Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 


Loonbepaling en loonberekening

Er werd een controle toegevoegd bij het toevoegen van een referteperiode voor ecocheques voor een klant dat er nog geen ecocheques mogen zijn afgesloten in de opgegeven referteperiode.

De sociale werkbonus is uitgebreid met een luik A en een luik B.

De fiscale werkbonus wordt vanaf 01/04/2024 berekend aan 33,14% voor de sociale werkbonus luik A en aan 52,54% voor luik B.

Er kunnen nu ook automatisch loongegevens worden toegevoegd voor een criteria per week.

Loonformules van het type vast bedrag en percentage op niveau klant, werknemer en profiel aangemaakt vanuit PratoFlex worden vanaf nu opgeslagen in Earnie.

Wanneer een loonformule wordt aangemaakt, gewijzigd of verwijderd, wordt er vanaf nu een bericht gepubliceerd met wat informatie over de formule zodat de data kan worden weergegeven in andere systemen (bvb. PratoFlex).


Loonbetaling

Vanaf nu wordt de volledige betaling niet meer tegengehouden wanneer één loonberekening nog niet volledig verwerkt is of wanneer er cheques ontbreken. Er wordt een aantal minuten gewacht tot de data volledig is en indien dit niet het geval is, wordt de betaling uitgevoerd zonder het loon met de ontbrekende gegevens. Voor dit loon kan dan later opnieuw een aanvraag worden gedaan om te betalen.

Wanneer er voor meer dan een instelbaar aantal (momenteel 10) loonberekeningen gegevens ontbreken, wordt er een aantal uur gewacht tot de data aanwezig is. Indien het nog niet volledig is na dit uur zal de volledige betaling wél worden tegengehouden.

Een BIC is vanaf nu enkel nog maar verplicht voor buitenlandse rekeningnummers.


Bugfixes


Loonbepaling en loonberekening

 • Er zal geen melding meer komen dat het onlogisch is wanneer Ziekte Tijdens Economische Werkloosheid wordt geboekt na Ziekte Na Dertig Dagen.

 • Er wordt geen fout meer gegeven op de bepaling van de arbeidsduurvermindering- en overurentellers wanneer een loon wordt afgesloten voor een verwijderd contract.

 • Als er op één dag meerdere keren "Ziekte" is geboekt op een dag niet gedekt door een ziekteattest wordt dit als één keer beschouwd voor de controle op het maximaal aantal keer gebruik op een jaar.

 • Wanneer een loonberekening voor een betaalcontract met enkel cheques wordt afgesloten wordt de informatie van de cheques correct doorgestuurd.

 • De melding wanneer reorganisatiemaatregel "Aangepaste arbeid met loonverlies" is geactiveerd zonder dat er een attest progressieve tewerkstelling is, spreekt niet meer over een "ProgressieveTewerkstellingGewijzigd-attest"

 • Er wordt een nieuwe loonberekening gedaan wanneer een attest progressieve tewerkstelling wordt toegevoegd. Wanneer je dus eerst een contract aanmaakt met de reorganisatiemaatregel "Aangepaste arbeid met loonverlies", vervolgens het loon berekent en dan het attest toevoegt, zal de melding dat er een attest aanwezig moet zijn indien de reorganisatiemaatregel is geactiveerd automatisch verdwijnen.

 • Loonbepalingregels met een toekenning per maand voegen vanaf nu voor contracten met weekverloning de loongegevens toe op de eerste dag van het eerste contract van de maand i.p.v. de laatste dag. Hierdoor worden er geen automatische herzieningen meer gemaakt wanneer er een nieuw contract in dezelfde maand wordt aangemaakt.

 • Wanneer een contract wordt verwijderd, wordt er vanaf nu ook steeds een loonberekening gedaan. Voorheen was dit niet en dit kon ervoor zorgen dat de berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid niet liep zoals verwacht.

 • De melding dat de loongegevens en loonberekening niet gelijk zijn, zal niet meer komen wanneer er consumptiecheques worden geboekt op een betaalcontract.


Loonbetaling

 • Het bijwerken of opslaan van de klantgegevens gaat niet meer mis wanneer deze type splitsing "per kostenplaats" heeft. Dit veld wordt vanaf nu genegeerd.

 • In de Franse melding "Attention cette personne a reçu {code} la période précédente mais maintenant plus." wordt vanaf nu de vertaling van de code afgedrukt i.p.v. (0).

 • De melding wanneer reorganisatiemaatregel "Aangepaste arbeid met loonverlies" is geactiveerd zonder dat er een attest progressieve tewerkstelling is, spreekt niet meer over een "ProgressieveTewerkstellingGewijzigd-attest"

 • Wanneer er snel achtereen een attest gewijzigd wordt en vervolgens verwijderd kan het voorvallen dat de berichten in de omgekeerde volgorde worden verwerkt. Vanaf nu zullen de gegevens ook in dit geval correct worden opgeslagen (nl. dat het attest verwijderd is).


Technische aanpassingen


Loonbepaling en loonberekening

 • Er werd een optimalisatie uitgevoerd bij het prorateren naar dagbedragen wanneer het totaalbedrag €0 is.

 • De opgebouwde en opgenomen ADV- en overuren kunnen worden gesynchroniseerd naar andere services en systemen.

 • Wanneer er voor een persoon met een adres langer dan het toegelaten aantal karakters in het bestelbestand van cheques, cheques worden besteld, mislukt het aanmaken van het bestelbestand niet meer maar wordt het adres afgekapt in het bestand.

 • De database views werden uitgebreid met de informatie betreffende de werkbonus luik a en luik b.Loonbetaling

 • IronPDF werd geüpgraded naar de laatste versie.

 • Authenticatie van gebruikers kan nu ook met keycloak.

 • Loonbrieven kunnen vanaf nu in bulk opnieuw worden doorgestuurd i.p.v. één per één.