Legende 

Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 


Loonbepaling en loonberekening

Afhankelijk van commerciële afspraken wordt de eerste dag ziekte wel of niet gefactureerd aan de klant-gebruiker. Om dit mogelijk te maken geeft de Loonbepaling vanaf nu door aan de facturatieservice welke dag de eerste dag ziekte is.

Het is vanaf nu mogelijk om een loonformule in te stellen met een ander percentage per tag. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een ander percentage in te stellen per afdeling bij een klant.


Loonbetaling

Er wordt vanaf nu gelogd wie de schuldeiser van een ingehouden schuld heeft gewijzigd.

Voorschotten die worden ingegeven op een loonperiode die reeds voorbij is, worden vanaf nu ook automatisch betaald.Bugfixes


Loonbepaling en loonberekening

  • Wanneer er op één dag zowel Betaalde Inhaalrust Voor Overuren als Onbetaalde Inhaalrust Voor Overuren werd geboekt, werd slechts een van de twee in rekening gebracht bij de tellers. Vanaf nu worden beide in rekening gebracht.

  • Het onderwerp van de e-mail van een betaalopdracht bevatte vreemde tekens wanneer de naam van de werkgever een "é" bevatte. Dit wordt nu correct weergegeven.

  • De melding dat er een attest progressieve tewerkstelling is maar de reorganisatiemaatregel aangepaste arbeid niet is ingevuld op het contract wordt niet meer gegeven wanneer de progressieve tewerkstelling start op een dag in de loonperiode die niet onder contract valt.


Loonbetaling

  • Bepaalde API calls zijn weer beschikbaar op productieomgevingen.

  • Wanneer een veld te veel karakters bevatte in het bankbestand, mislukte de aanmaak hiervan. Om dit te vermijden worden de velden met een maximum aantal karakters (bv. naam en adres) afgekapt op het maximaal aantal toegelaten karakters.Technische aanpassingen


Loonbepaling en loonberekening

  • Om bij vragen over een loonberekening sneller te kunnen achterhalen hoe een loongegeven is ontstaan, wordt vanaf nu achterliggend per loongegeven gelogd uit welke loonbepalingregel deze is ontstaan.

  • Prato wordt vanaf nu automatisch op de hoogte gebracht wanneer een loonberekening langer duurt dan een vooraf ingestelde tijd zodat er proactief kan worden gehandeld.

  • De wijze waarop de bedragen m.b.t. de werkbonus worden ingevuld in de views loonberekeningcomponenten en loonberekeningcomponenten_all werd versimpeld. 

  • Er werd een performantieverbetering doorgevoerd bij het verwerken van de afstand woon-werkverkeer op het contract.

  • Er worden geen null object patterns meer gebruikt.