Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen

Er zijn vertalingen van foutmeldingen toegevoegd.

We hebben het gedrag van het veld waarin je de coëfficiënt van een facturatieformule ingeeft, verbeterd.

Het is mogelijk gemaakt om facturatieformules van bepaalde duur te beheren. Hiervoor is een einddatum toegevoegd aan het scherm.


Je kan dit gebruiken om bv. een formule voor een werknemer aan te maken die slechts 1 dag of week of gedurende een bepaalde periode geldig is. 


Het is ook nog altijd mogelijk om een formule voor onbepaalde duur te maken. Voor deze formules kan je de einddatum weglaten.


Het invullen van de begin- en einddatum kan gevolgen hebben voor andere bestaande formules.


Bv: Stel dat deze 2 formules bestaan voor klant "Prato"

  • Formule 1 van 1/5 tem 31/5

  • Formule 2 van 1/6 tem 30/6


Als formule 1 wordt aangepast naar 15/5 t.e.m. 15/6 dan wijzigt de periode van formule 2 automatisch naar 16/6  - 30/6.

Als formule 2 wordt aangepast naar 15/5 t.e.m. 15/6 dan wijzigt de periode van formule 1 automatisch naar 1/5 t.e.m. 14/5.

Als formule 1 wordt gewijzigd naar onbepaalde duur, dan wordt formule 2 verwijderd.


Via de UI kan je tijdens het wijzigen van formules controleren welke bestaande formules kunnen wijzigen.

Het was reeds mogelijk om op een manuele factuur een "Tekst op factuur" weer te geven, op de eerste pagina. Deze functionaliteit hebben we uitgebreid. Per klant kan je voor een bepaalde periode (op basis van factuurdatum) een vaste tekst op factuur tonen. De configuratie hiervan is momenteel nog niet voorzien in de UI. Als je een tekst op factuur wilt configureren voor een klant (en periode), dan moet je hiervoor contact opnemen met customercare@prato.be

Het is vanaf nu mogelijk om de gehanteerde coëfficiënt te tonen op de pdf van een factuur. Hiervoor moet bij de klant in kwestie de optie "UCF" toegevoegd worden. Het toevoegen (of weghalen) van deze optie heeft geen impact op reeds aangemaakte facturen. De coëfficiënt op een factuur ziet er als volgt uit:Voor facturatie zijn volgende rapporten nu ook in het Frans beschikbaar:

  • Facturatie

  • Marge


Bugfixes

Je kan vanaf nu zonder problemen een factuur definitief maken voor een klant zonder huisnummer.

Via de API is het mogelijk om formules voor het niveau "werkgever" aan te maken, die ouder zijn dan 1 maand.

Formules voor het niveau "werkgever” die aangemaakt worden in de schermen (UI), blijven de beperking behouden dat ze niet ouder mogen zijn dan 1 maand. Dit is om te voorkomen dat er per ongeluk zeer grote hoeveelheden van herzieningen worden klaargezet. Als zo'n wijziging toch nodig zou zijn op niveau “werkgever”, dan kan customercare@prato.be hiermee helpen.

Het was niet langer mogelijk om facturatieformules te wijzigen met een startdatum verder dan een maand in het verleden. Deze beperking hebben we weggehaald. Voor het aanpassen van facturatieformules op niveau “werkgever”, blijft de beperking wel van kracht, zoals hierboven vermeld.

Het busnummer van de klant wordt vanaf nu correct op de factuur afgedrukt.


Databank en systeemoptimalisaties

Er is gesleuteld aan de werking van de gebruikte queries om aan te maken facturen sneller te verwerken.

Er zijn enkele optimalisaties gebeurd in verband met het automatisch herberekenen van facturen na wijzigingen aan formules op niveau “werkgever”.

De eerste dag van de week die wordt getoond in de kalenders, is gewijzigd naar maandag (i.p.v. zondag).

We hebben een aantal Franse vertalingen verbeterd.