Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen

Als je een nieuwe facturatieformule aanmaakt, dan geven we niet langer een startdatum als suggestie bij het openen van de popup. We doen dit om te voorkomen dat de gebruiker de startdatum vergeet na te kijken.

Het is vanaf nu ook mogelijk om facturatieformules te verwijderen via de UI. Formules op algemeen niveau kunnen nooit worden verwijderd. Formules op niveau van de werkgever kunnen enkel worden verwijderd via customercare@prato.be

Bij een herzieningsfactuur tonen we de oorspronkelijke factuurnummer(s) op de pdf. Vanaf nu zullen we deze factuurnummer(s) ook tonen op het detailscherm van de factuur. Door te klikken op een oorspronkelijk factuurnummer, kan je de details van de oorspronkelijke factuur bekijken.


Bugfixes

We hebben issue verholpen waardoor het logo uitzonderlijk niet op de factuur verscheen.