Legende 

Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 


Loonbepaling en loonberekening

De berekeningsbasis voor de BV-vermindering overuren die wordt doorgegeven naar de BV-service bevat vanaf nu ook de ploegenpremie.

Er is geen verplichting meer om een doktersattest toe te voegen wanneer de code Tijdelijke werkloosheid door overmacht om medische redenen (=OVM) wordt geboekt.

Er wordt vanaf nu een blokkerende melding gegeven indien er een inhouding maaltijdcheques wordt doorgegeven zonder dat er een werkgeversbijdrage gekend is op het contract.Loonbetaling

Het is vanaf nu mogelijk om voor een subset voor loon- en arbeidstijdgegevens een afwijkende benaming af te drukken op de loonbrief. Bijvoorbeeld voor Normale Werkelijke Arbeid in combinatie met thuiswerk (code ADT) of voor premies die manueel worden toegevoegd (toeslag op loon aan x%).

De chequebestellingdetails view werd uitgebreid met de werkgevers- en werknemersbijdrage van een cheque.

De vertalingen view bevat nu ook de vertalingen voor de arbeidstijd- en loongegevencodes.

De betalingsinformatie (nettoloon, saldo te betalen, voorschot, ...) van een loonbrief is vanaf nu terug te vinden in de view "betalingsinfo". Bugfixes


Loonbepaling en loonberekening

 • Er werd een probleem opgelost waarbij sommige gebruikers niet konden inloggen.

 • Wanneer een werknemer wordt tewerkgesteld met opeenvolgende contracten en afwezig is vanwege een arbeidsongeval, wordt de melding vanaf de 8e dag dat de werknemer nog geen recht heeft op Gewaarborgd Loon Arbeidsongeval En Beroepsziekte Dag 8-30 niet meer gegeven.

 • Wanneer er manueel een loongegeven werd toegevoegd met een aantal tussen 0 en 1, dan werden de loongegevens die berekend werden uit dat loongegeven niet toegevoegd aan de loonberekening (bv. Auteursrechten Niet Onderworpen Aan RSZ en Roerende Voorheffing Auteursrechten). Dit zal nu wel het geval zijn.

 • De tellers updaten nu correct wanneer bij een herziening het type van de opgebouwde of opgenomen uren voor overuren of ADV wijzigt (bv. van 1OU naar 1OUI of 1KOM naar 1KOO).


Loonbetaling

 • Wanneer een schuld wordt gehandlicht, worden de ingehouden schulden terugbetaald naar de werknemer. Wanneer er ingehouden schulden zijn voor meerdere schulden, en de laatste schuld wordt gehandlicht, gebeurt de terugbetaling niet meer willekeurig per loonperiode maar enkel voor de laatste schuld.

 • Loonberekeningen met zeer veel data worden nu steeds correct verwerkt.Technische aanpassingen


Loonbepaling en loonberekening

 • Wanneer het bericht voor de afstand van het woon-werkverkeer wordt ingelezen vóór het contract, zal het bericht niet meer falen waardoor de loonberekening blijft laden tot interventie van Prato. Zodra het bericht van het contract wordt verwerkt, wordt de loonberekening uitgevoerd.

 • Wanneer een loonformule met een percentage per tag wordt toegevoegd via de API en er wordt geen default percentage meegegeven, wordt er vanaf nu een duidelijke foutmelding gegeven.

 • De aantal uren voorwaarde (toekennen indien meer of minder uren) van een loonbepalingregel kan vanaf nu ook via de API worden gewijzigd.

 • Om het dubbeldraaien te vergemakkelijken is het vanaf nu mogelijk gemaakt om rechtstreeks in de loonbepaling alle loonberekeningen voor een bepaalde loonperiode af te sluiten.

 • De cheques view wordt nu opgevuld met de gegevens uit het ChequesAfgesloten bericht i.p.v. ChequesBepaald zodat de view in alle gevallen steeds enkel afgesloten cheques bevat.

 • Swagger werd geüpdatet om de security te verbeteren.

 • Wanneer indexaties voor bepaalde loongegeventypes of looncomponenten (zoals de werkbonus) te laat worden doorgevoerd, herberekent Prato alle lonen om ervoor te zorgen dat werknemers het juiste loon ontvangen. Het bulkproces voor het herberekenen van lonen is verbeterd.


Loonbetaling

 • Er worden geen null object patterns meer gebruikt.

 • Swagger werd geüpdatet om de security te verbeteren.