Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 

Personen

Voor alle omgevingen die met Earnie werken, is een nieuw attesttype "Arbeidsongeval" toegevoegd. 

Er is een kolom "Geschorst?" toegevoegd aan de lijst van schuldbeheer.

De kolom zal de waarde "ja" hebben als er vandaag een actieve schorsing is voor de schuld. Je kan ook filteren/zoeken op de waarde ja/neen.


ASR

Bij het opmaken van de ASR aangiftes wordt de werknemersstatus ingevuld met de waarde 'PJ', dit wanneer het contract is opgemaakt met het statuut voor erkend-beroepsjournalist.


Facturen

Aan het overzicht van de facturen is een kolom met de gestructureerde mededeling van de factuur toegevoegd.


Prestaties

Prestatiecode ZIE is toegevoegd aan de standaardset van prestatiecodes die ADV opbouwen.

Er is een mogelijkheid om via een prestatiecode HS en ROC een automatische omvorming naar OU/OUI of ROO/ROU te laten gebeuren.


Indien je hiervan wenst gebruik te maken, contacteer je Account Manager of customercare@prato.be.

Als er met Earnie wordt gewerkt en er zijn nog herzieningen nodig voor de HiAnt periode, dan kan je de prestaties van die herzieningen terug klaarzetten voor verloning. Zo kunnen ze via HiAnt terug in een loonrun worden gebruikt, zonder dat een interventie van Customer Care noodzakelijk is.


Klanten

In de klantenfiche is het mogelijk om te configureren welke prestatiecodes ADV opbouwen (en welke niet). We hebben het scherm dat je hiervoor gebruikt, verbeterd.


Contracten

De berekeningswijze om gereserveerde uren student@work (per contract) om te zetten naar gepresteerde uren (per betaalperiode) voor het updaten van de student@work uren (per contract) in de Dimona is geoptimaliseerd. 


De nieuwe berekeningswijze start voor verloonde prestaties vanaf 01/07/2024. Aangezien dit de eerste dag van Q3 2024 is, zal dit geen invloed hebben op de reeds bevestigde uren van Q1 en Q2 2024


Deze wijziging werd reeds geïnstalleerd met versie 2024.06.2.


Documenten

De standaard template van de intentieverklaring is aangepast zodat er verwezen wordt naar de privacywet van 30/07/2018. 


Daarnaast zijn er enkele tekstuele optimalisaties aangebracht in punt 3, 4 en 5: 

 • Punt 3: verwijzing naar de bepalingen van het arbeidsreglement voor het bezorgen van het geneeskundig getuigschrift; 

 • Punt 4: “in ieder geval voor het aanvangsuur” ter vervanging van “tussen 8u30 en 9u30”;

 • Punt 5: vermelding”uitzendkantoor” i.p.v. “onderneming” en “uitzendkracht” i.p.v. “werknemer”.


Algemeen

We hebben de facturatieperiodes voor de jaren 2025, 2026 en 2027 toegevoegd.

We hebben de betaalperiodes van loonberekeningen voor de jaren 2025, 2026 en 2027 toegevoegd.Bugfixes


Prestaties

 • (enkel voor Earnie omgevingen)


Als er prestaties of premies voor een automatische herziening worden doorgegeven, dan wordt die herziening door het systeem gewijzigd naar een manuele herziening.


Dat is gebeurd om te voorkomen dat de automatische herziening niet meer wordt geannuleerd als na het manueel wijzigen van prestaties of premies de loonberekening terug hetzelfde resultaat zou geven.


Bv. 

 • Verloond 8AD voor 100€

 • Er wordt een wijziging aan de loonbepalingsregels gedaan waardoor de 8AD in automatische herziening komt (er zijn zo veel scenario's mogelijk)

 • Wijzig 8AD naar 7AD + 1ROU en dat zou ook 100€ geven


Zonder deze wijziging zou de automatische herziening terug worden geannuleerd met als resultaat verloond 8AD.

Met deze wijziging wordt het een manuele herziening die manueel moet worden afgehandeld.Klanten

 • De controles van het bewaren van wijzigingen aan het werkregime zijn uitgebreid.

De einddatum van een werkregime moet altijd later of gelijk zijn aan de laatste einddatum van de contracten.

De controle gebeurt per werkregime en met alle bestaande contracten waaraan het werkregime is gekoppeld.


De blokkerende foutmelding na het bewaren van het werkregime is bv.: Er zijn contracten met dit werkregime die een latere einddatum hebben. De vroegst mogelijke einddatum voor dit werkregime is 30/06/24.
Documenten

 • Als een loonformule voor het sociaal abonnement op niveau van de klant-gebruiker wordt ingesteld, dan zal de formule ook worden gebruikt bij de afdruk van het contract. Zo zijn de bedragen tussen het contract en de loonberekening (HiAnt) opnieuw gelijk.

 • Er is extra logging toegevoegd i.v.m. het veilig genereren van documenten.

    Algemeen

 • In het prestatie detailscherm hebben we de Franse vertaling van "Meldingen" correct gezet.
Technische aanpassingen


API

 • Aan alle response modellen van een persoon (GET/POST/PATCH Person) is het attribuut "lastmodifieddate" toegevoegd. Dit is de datum die automatisch door het systeem wordt ingevuld na het wijzigen van oa. de naam, voornaam, adres, fiscale gegevens, .... De datum wijzigt enkel als er iets aan de persoonfiche zelf wijzigt.

Voeg je bv. opleidingen toe, dan zal de datum niet wijzigen.

 • Een persoon met contracten waarvan de retentieperiode (minstens 5j) voorbij is, wordt na een DELETE wel verwijderd.