Legende 


Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen

We hebben de melding die getoond wordt wanneer de PDF van de factuur nog niet aangemaakt werd, duidelijker gemaakt.

Op de detailpagina van een (aan te maken) factuur, tonen we vanaf nu een potloodicoontje naast de naam van de werknemer(s). Als je hierop klikt, wordt je doorgestuurd naar de configuratiepagina van de facturatieformules, met onmiddellijk de klant en werknemer in kwestie geselecteerd.


Bugfixes

Formules op niveau werkgever, klant, werknemer & profiel kunnen vanaf nu zonder problemen worden gewijzigd als er geen geldige formule op algemeen niveau bestaat.