Legende 

Onmiddellijke actie vereist (impact op de klant of uitzendkracht)

Deze staan steeds bovenaan in het document

Actie vereist om de functionaliteit te activeren

Kost verbonden aan het activeren van de functionaliteit

Geen actie vereist om de functionaliteit te activerenFunctionele verbeteringen 


Loonbepaling en loonberekening

Vanaf 05/08/2024 zullen de opgebouwde ADV uren worden berekend aan de hand van de uren/week FT op het contract i.p.v. het reëel gemiddeld uurregime zodat het aantal overeenstemt met de uren die worden afgedrukt op het contract.

Wanneer er bijvoorbeeld een contract wordt opgemaakt met 42u op het rooster voor een werkregime met een gemiddelde van 38u en een reëel aantal uren van 40, worden er niet meer 2,10u opgebouwd wanneer er 42u gepresteerde uren wordt geboekt, maar worden er 4u opgebouwd. 


Als je de contracten reeds correct opmaakt (d.w.z. maximaal het reëel uurregime op het rooster) zal je geen verschil ondervinden.

Indien je deze wijziging niet wenst, kan je contact opnemen met je Account Manager.

Voor klanten die de loonbepaling niet gebruiken voor maaltijdcheques: er wordt vanaf nu een blokkerende melding gegeven indien er een inhouding maaltijdcheques wordt doorgegeven zonder dat er een werkgeversbijdrage ingevuld is op het contract.

Er werd een nieuw scherm ontwikkeld waarmee de loonbepalingconfiguratie kan worden ingesteld. Het voorgaande scherm blijft beschikbaar onder menu-item “Dupliceer configuratie”.

In dit nieuw scherm zal je loonbepalingregels en loonformules apart kunnen zien en beheren. Loonbepalingregels zorgen voor de automatische toekenning van loongegevens en een loonformule bepaalt hoe het bedrag wordt berekend.Filteren

De configuratie kan worden opgevraagd op verschillende niveaus:

 • Algemeen

 • Paritair en paritair subcomité

 • Werkgever (dit is van toepassing op alle contracten)

 • Klant

 • Profiel

 • Persoon bij klant


Wanneer je filtert op een bepaald niveau zie je ook alle instellingen die van toepassing zijn op een hoger niveau (m.u.v. Algemeen, hiervoor moet je de checkbox aanvinken).


Bijvoorbeeld:

 • Filter op paritair subcomité geeft ook de instellingen op het paritair comité weer.

 • Filter op profiel geeft ook de instellingen op de klant, de werkgever en het paritair (sub) comité weer.


Je kan ook de configuratie voor een specifieke loongegevencode opvragen. Wanneer je filtert op een code zonder niveau, zie je alle instellingen van die code op de geldig op datum doorheen alle niveaus. Wanneer je filtert op loongegevencode i.c.m. een niveau, zie je enkel de instellingen van die code voor het niveau.


Vergeet niet dat wanneer je filtert op bv. de klant, er ook regels bestaan op algemeen niveau die we niet standaard tonen zoals de regels voor de ploegenpremie!


Loonbepalingregels

De lijst geeft weer wanneer een loongegeven automatisch wordt toegekend. Loongegevens kunnen ontstaan uit een arbeidstijdgegeven, uit een loongegevens of via een complexe regel.Via onderstaand scherm kun je loonbepalingregels voor loongegevens ontstaan uit een arbeidstijdgegeven beheren voor klantniveau en lager.Loonformules

De lijst geeft weer hoe het bedrag van een loongegevencode wordt berekend. Via dit scherm kan je 8 loonformuletypes beheren:

 • Vast bedrag

 • Percentage

 • Vast bedrag per dag

 • Percentage per dag

 • Vast bedrag per werknemerskengetal

 • Percentage per werknemerskengetal

 • Vast bedrag per tag

 • Percentage per tag
Loonbetaling


Wanneer een schuld wordt gehandlicht, worden alle ingehouden maar nog niet betaalde schulden terugbetaald zolang er geen andere schuld actief is.

Wanneer alle schulden voor een werknemer achtereenvolgens worden gehandlicht worden nu alle ingehouden maar nog niet betaalde schulden terugbetaald i.p.v. enkel die van de laatste schuld.


Bugfixes


Loonbepaling en loonberekening

 • Er werd een javascript error in het configuratiescherm van de loonbepaling opgelost.

 • De melding dat er in een kwartaal niet gewisseld mag worden van maaltijdcheques met een telling per dag naar de alternatieve telling houdt vanaf nu rekening met de klant.

 • De loonberekening zal niet meer mislukken voor werknemers met maaltijdcheques met de alternatieve telling wanneer er in de laatste maand van het kwartaal geen recht is op maaltijdcheques (door bv. vakantie of ziekte) maar er nog een cheque moet worden toegekend en de werknemer geen contract heeft op de laatste dag van het kwartaal maar wel nog een contract heeft in de toekomst.

 • Het publiceren van de huidige status van de overuren- en ADV tellers zal nu geen fout meer geven wanneer er verwijderde contracten zijn.


Loonbetaling

 • Er worden geen meerdere bestellingen meer aangemaakt wanneer bij het bestellen van ecocheques na het aflopen van de referteperiode meermaals snel achtereen op de bestelknop wordt geklikt.Technische aanpassingen


Loonbepaling en loonberekening

 • Het werknemersniveau werd uitgebreid met de werkgeverscategorie zodat er meer gericht configuratie kan worden aangemaakt voor werkgevers die werknemers tewerkstellen onder meerdere werkgeverscategorieën.

 • Bij een overstap van HiAnt naar Earnie kunnen ook loonformules met eenheid "per loonperiode" automatisch overgenomen worden in Earnie.

 • Er worden geen ChequesBepaald berichten meer uitgestuurd.

 • Er werd een optimalisatie uitgevoerd aan het behandelen van loonberekeningen in error wanneer de database onbeschikbaar is.Loonbetaling

 • De procedure om negatieve maaltijdcheques af te boeken (omdat ze bv. gerecupereerd zijn via het loon) werd verbeterd.