WAAROM?

Soms is het nodig dat er voor bepaalde doelgroepen van uitzendkrachten een geldig attest wordt toegevoegd aan de personenfiche. Zonder een geldig attest kunnen er anders geen contracten gemaakt worden voor deze uitzendkrachten. Dit is dus verplicht voor 4 doelgroepen:


  • Jobstudenten
  • Vreemdelingen (buiten EU)
  • Bouw
  • Flexi-job


JOBSTUDENTEN

Voor jobstudenten zal er een attest met de titel 'jobstudent uren contingent' toegevoegd moeten worden. In dit attest kan aangeduid worden hoeveel uren de jobstudent al gewerkt heeft in het huidige kalenderjaar. (Het maximum per kalenderjaar bedraagt 475u. In 2023-2024 aangepast naar maximum 600 uren ). Bij de aanmaak van nieuwe contracten zal er dan een controle gebeuren op het aantal uren dat er nog gewerkt mogen worden. 


VREEMDELINGEN (buiten EU)

Voor uitzendkrachten met een buitenlandse nationaliteit (buiten de EU) zullen er afhankelijk van hun situatie nog bijkomende attesten toegevoegd moeten worden. Bv. een attest met de titel 'Paspoort' of een attest 'Arbeidskaart/Vrijstelling'.  Het zou kunnen dat binnen uw organisatie deze attesten een andere benaming hebben gekregen. BOUW

Voor arbeiders in PC 124 (= Bouw) zal er maandelijks een attest met de titel 'C 3.2A Bouw' toegevoegd moeten worden. Er kan ook bijkomend een 'VCA-attest' verplicht zijn. Dit is afhankelijk van uw organisatie.


FLEXI-JOB


Voor uitzendkrachten die tewerkgesteld willen worden als flexi-jobber zal er een attest met de titel 'Raamakkoord Flex-job' toegevoegd moeten worden.