WAAROM?

Hier moet men aanduiden hoe de uitzendkracht zijn/haar documenten (arbeidscontracten, loonbrieven en werkpostfiches) wenst te ontvangen. Tegenwoordig worden de documenten overwegend via elektronische weg verstuurd naar de uitzendkracht. Men kan kiezen uit 3 verzendwijzen:

  1. eSigning = Hierdoor zal de UZK een link in zijn emailbox ontvangen waarmee op het platform van InterimSign het contract digitaal ondertekend kan worden.

  2. email = Hierdoor zal de UZK een email met bijlage (in pdf) ontvangen. Het contract moet dan wel nog afgedrukt, getekend en opgestuurd worden door de uitzendkracht. 

  3. printer = Hierdoor zullen de contracten als pdf gegenereerd worden en moet het uitzendkantoor nog handmatig de contracten afdrukken of handmatig verzenden als bijlage.


HOE?

  • STAP 1 = Klik op het tabblad 'Verzendwijze documenten':
  • STAP 2 = Kies de juiste verzendwijze en het juiste emailadres of voeg een nieuw emailadres toe met het groene plusje: