WAAROM?


In het verlengscherm kan men in één oogopslag controleren of er nog dimona-aangiftes niet OK zijn adhv de kleur van een contract door het visuele overzicht van alle contracten te activeren. 


HOE?


  • STAP 1 = Open het verlengscherm (= SHIFT+V) en kies de juiste bronweek en het juiste kantoor:
  • STAP 2 = Toon alle contracten van de bronweek die men wil controleren:
  • STAP 3 = Klik rechtsbovenaan op het blauwe pijltje om alle filters dicht te klappen: 
  • STAP 4 = Het visuele overzicht van alle contracten van de bronweek en de doelweek worden nu zichtbaar over het hele scherm: