WAAROM?


Nadat de dimona-aangifte is verstuurd zal de RSZ feedback geven of de aangifte al dan niet is aanvaard. Alle dimona's die geweigerd (= NOK) worden of aanvaard maar met een waarschuwing (= OK Warning) , komen terecht in een controlelijst. Deze Dimona foutenlijst bevat meer informatie over wat er precies mis is met de aangifte.

  • Oranje lijn = Aanvaard maar met een waarschuwing. In sommige gevallen moet er nog een wijziging aan het contract gebeuren alvorens een nieuwe aangifte te versturen.

  • Rode lijn = Volledig geweigerd. De aangifte is niet in orde. Het contract moet aangepast worden als er een nieuwe gewijzigde aangifte verstuurd moet worden.  


HOE?


  • STAP 1 = Klik in het contractenoverzicht bovenaan op de knop 'Acties':
  • STAP 2 = Selecteer daarna de map 'Dimona' en klik vervolgens op 'Tonen foutenlijst':
  • STAP 3 = Controleer in het overzicht van de fouten wat er mis is met de aangifte die men heeft gedaan. Aangiftes die geweigerd zijn staan in het rood gekleurd. Aangiftes die aanvaard zijn maar met een waarschuwing staan in het oranje gekleurd:

  • STAP 4 = Maak een keuze of men de dimonafout wil afhandelen zonder opnieuw een nieuwe aangifte te versturen of dat men de fout wil afhandelen met een nieuwe gewijzigde aangifte: