WAAROM?


Indien u reeds de ASR-module had geactiveerd, kan u nu een extra uitbreiding hierop aanvragen. Dit levert als voordeel op dat u geen manuele maandelijkse C3.2 WG-aangiftes voor tijdelijke werkloosheid meer hoeft te versturen. PratoFlex gaat alle tewerkstellingen controleren en deze aangiftes maandelijks volautomatisch elektronisch doorsturen naar de RSZ. 


HOE?


Het systeem hanteert 4 voorwaarden om te bepalen voor wie er een aangifte moet verstuurd worden:


 1. De persoon moet één of meerdere contracten hebben gehad in de huidige maand - 1 (= vorige maand)

 2. Alle contracten van de persoon in de huidige maand - 1 (= vorige maand) moeten verloond zijn.

 3. Er moet in de prestaties een looncode voorkomen waarvoor een C3.2-aangifte verstuurd moet worden. 
  Enkele voorbeelden van deze looncodes zijn:

  • ECW = economische werkloosheid

  • OVE = overmacht

  • COL = collectief verlof

  • SLE = slecht weer

  • STA = staking

  • REG = regenweer

 4. De aangifte is nog niet eerder verstuurd (manueel of automatisch).


LET OP!


 • De C3.2WG aangiftes van vorige maand worden altijd pas ten vroegste op de 1ste dag van de huidige maand verstuurd indien alle 4 voorwaarden voldaan zijn.
  (Dwz. dat de aangiftes van januari pas ten vroegste op 1 febrauari zullen verstuurd worden indien dus alle contracten van januari reeds verloond zijn en er een looncode op voorkomt waarvoor een aangifte moet verstuurd worden.)

 • Wanneer deze automatisatie van de C3.2WG geactiveerd wordt, dan blijft het uiteraard altijd mogelijk om de maandelijkse aangifte toch manueel te doen voor één bepaald persoon.

 • Bij correcties of bij aanmaak van nieuwe contracten verder in het verleden dan huidige maand -1 (= minstens 2 maanden terug), zal er wel nog een manuele aangifte moeten gebeuren.


OPVOLGING VAN AANGIFTES


In het opvolgingsscherm van alle ASR-aangiftes zal er onderaan een extra luik verschijnen waar alle foutieve automatische aangiftes getoond zullen worden. 


(Indien deze extra uitbreiding u interesseert, neem dan contact op met Prato via csm@prato.be of via Customercare@prato.be of op het nummer 011/71.12.90)