WAAROM?


Deze functionaliteit is ontwikkeld indien er wordt samengewerkt met klanten die regelmatig dagcontracten nodig hebben voor de uitzendkrachten. 
Als er bij zulke klanten afgeweken wordt van een klassieke 5 dagen-werkweek (van ma tem vr), kan men best de extra activiteitsdagen aanvinken waarop ook gewerkt wordt. Dit heeft als voordeel dat men dan geen blokkering meer gaat krijgen als men bv. een dagcontract van vrijdag wil verlengen naar volgende week maandag omdat zaterdag en/of zondag ook als een werkdag beschouwd zullen worden en er dus wel een onderbreking is geweest. 


In een klassieke 5 dagen-werkweek (van ma tem vr) zou dit wel een blokkering geven omdat zaterdag en zondag standaard beschouwd worden als inactiviteitsdagen en dus niet meetellen als werkdag en er dus in feite geen onderbreking zou zijn geweest. 


Let wel op! Dit is enkel nodig als er GEEN algemene toelating bestaat bij de klant op het maken van opéénvolgende dagcontracten


HOE?

  • STAP 1 = Open de klantenfiche en ga linksonderaan naar het tabblad 'Dagcontracten'
  • STAP 2 = Klik op 'Toevoegen'  onder afwijkende activiteitsdagen:STAP 3 = Vink de juiste activiteitsdagen aan en geef een logische benaming aan deze rooster. In dit voorbeeld willen we een 7-dagen rooster activeren door zaterdag en zondag ook aan te vinken omdat er de hele week door gewerkt wordt bij de klant.
  • STAP 4 = Selecteer vervolgens in het detailscherm van een profiel de juiste 'ODC-categorie' om deze logica te kunnen gebruiken in een contract. 
  • STAP 5 = Selecteer dit profiel ten slotte in het contract dat je wil verlengen: