WAT?

In deze extra (betalende) module zijn er momenteel 2 soorten tellers die bijgehouden kunnen worden. Een teller voor overuren en een teller voor ADV-uren. Als u deze module wil aanvragen, dan is dit meteen zowel voor de overuren als voor de ADV-uren. Deze kunnen technisch gezien niet afzonderlijk geactiveerd worden.


WAAR TOEVOEGEN?

Er zijn tellers per persoon afzonderlijk: Deze tellers geven een overzicht van alle klanten waarbij deze uitzendkracht overuren/ADV-uren heeft opgebouwd/opgenomen. 
Te raadplegen vanuit:

 • Personenoverzicht (F2)
 • Personendetailfiche

Er zijn tellers per klant afzonderlijk: Deze tellers geven een overzicht van alle uitzendkrachten die bij deze klant overuren/ADV-uren hebben opgebouwd/opgenomen.

Te raadplegen vanuit:

 • Klantenoverzicht (F3)
 • Klantendetailfiiche


STAP 1 = Ga telkens linksboven in het scherm naar de knop 'Gegevens' en klik vervolgens op 'Tellers':STAP 2 = Eens de tellermodule is geopend, zijn er 2 tabbladen te zien. Het eerste tabblad bevat de tellers voor overuren. Daarnaast is er een tweede tabblad om de tellers van de ADV-uren te beheren.

STAP 3 = Klik op 'Toevoegen' om een nieuwe overuren-teller of ADV-teller in het overzicht aan te maken:


TELLER OVERUREN

Zoals je kan zien, is de teller van de overuren opgesplitst in 2 luiken: 

 • Overuren - enkel surplus is uitbetaald bij prestatie

Bv: overuren die aan 150% betaald worden, waarvan al meteen 50% uitbetaald wordt op de dag dat het overuur gepresteerd is en 100% pas betaald wordt wanneer het overuur wordt teruggenomen door de uitzendkracht op een later moment.

 • Overuren - is volledig uitbetaald bij prestatie

Bv: overuren die aan 150% betaald worden én waarvan 150% meteen uitbetaald wordt op de dag dat het overuur gepresteerd is. Er is geen verloning meer nodig van het overuur wanneer dit wordt teruggenomen door de uitzendkracht op een later moment.

Volgende gegevens worden automatisch bijgehouden per luik:


OpgebouwdBevat de som van het aantal opgebouwde overuren op basis van alle U-codes, alle OU-codes
OpgenomenBevat de som van het aantal reeds opgenomen overuren op basis van de ROO en ROU-codes
SaldoBevat het aantal overuren waar de persoon nog recht op heeft automatisch berekend volgens het systeem.
Gewijzigd saldoBevat het aantal overuren waar de persoon nog recht op heeft volgens het uitzendkantoor. Op basis van een manueel ingrijpen door de consulent, kan het saldo dus gewijzigd worden. (Zie verder voor meer info hieromtrent)


TELLER ADV-UREN

Zoals je kan zien, is de teller van de ADV-uren opgesplitst in 2 luiken: 

 • Betaalde ADV

Dit overzicht bevat alle ADV-uren die in het kader van de code KOM zijn opgebouwd en opgenomen. Deze code wil zeggen dat de uitzendkracht nog loon aan 100% moet ontvangen op het moment dat hij de ADV-uren opneemt. 

 • Onbetaalde ADV

Dit luik bevat alle ADV-uren die in het kader van de code KOO zijn opgebouwd en opgenomen. Deze code wil zeggen dat de uitzendkracht geen loon meer hoeft te ontvangen op het moment dat hij de ADV-uren opneemt. Hij heeft ze immers meteen bij de gepresteerde uren uitbetaald gekregen dmv een verhoogd bruto uurloon.

 Volgende gegevens worden bijgehouden per luik:Opgebouwd

Bevat de som van het aantal opgebouwde ADV-uren


Afhankelijk van de contracten
Opgenomen
Bevat de som van het aantal opgenomen ADV-uren
Op basis van de codes KOM of KOO
Saldo
Bevat het aantal ADV-uren waar de persoon nog recht op heeft volgens het systeem

Gewijzigd saldo
Bevat het aantal ADV-uren waar de persoon nog recht op heeft volgens het uitzendkantoor. Op basis van een manueel ingrijpen door de consulent, kan het saldo dus gewijzigd worden. (Zie verder voor meer info hieromtrent)
Gefactureerd

Dit is enkel zichtbaar in het luik 'Betaalde ADV'.

Dit bevat het aantal Betaalde ADV-uren die reeds gefactureerd zijn aan de klant.

LET OP! Betaalde ADV-uren worden standaard pas gefactureerd wanneer een uitzendkracht deze terugneemt met de code KOM. Er kan ook voor gekozen worden de betaalde ADV-uren reeds te factureren op het moment dat het recht op deze ADV-uren opgebouwd wordt (Dit is in te stellen via de nodige facturatieformules)BEPERKINGEN ADV-TELLER

 • Probleem 1: Een gebruiker voegt een werkregime toe aan de klantenfiche waarin het GUR = 38u en het RUR = 40u. Wanneer er voor deze klant een contract gemaakt wordt met een rooster van 38u, dan berekent het systeem de Q/S als 38/38. Niettemin zal het systeem van de ADV-tellers, omwille van het 38/40 werkregime bij de klant, voor dit contract toch nog 1,89u ADV berekenen (38/40 * 2 = 1,89) 

 • Probleem 2: Een gebruiker voegt een werkregime toe aan de klantenfiche waarin het GUR = 38u en de RUR = 38u. Wanneer er voor deze klant een contract gemaakt wordt met een rooster van 40u, dan berekent het systeem de Q/S als 38/38 (in het geval van onbetaalde ADV) of eventueel als 40/40 (in het geval van betaalde ADV). Desondanks zal het systeem van de ADV-tellers, omwille van het 38/38 werkregime bij de klant, voor dit contract geen ADV-uren berekenen.

 • Probleem 3: Er kan niet per klant afzonderlijk ingesteld worden welke codes ADV op- en/of afbouwen. Deze instelling is hetzelfde voor de gehele database van het uitzendbedrijf.

MANUEEL INGRIJPEN

PratoFlex-gebruikers met de nodige rechten kunnen manueel ingrijpen in de tellers. Deze gebruikers kunnen een automatisch toegevoegd aantal overuren of ADV-uren wijzigen of een nieuw aantal uren toevoegen. 

 • STAP 1 = Dubbelklik in het overzicht op de lijn van de teller die je manueel wil aanpassen.
 • STAP 2 = Voer de nodige wijziging uit in het pop-upvenster en geef in het veld 'Commentaar' extra informatie waarom de wijziging nodig is:


LOGGING

Voor elke nieuw toegevoegde teller of bij elke manuele ingreep in de tellers wordt een historiek bijgehouden die onderaan het scherm getoond wordt.


De volgende logginggegevens worden bijgehouden:

Id

Welke teller is er precies aangepast
Gewijzigde saldo

Hoe is het gewijzigd saldo precies aangepast

Ingevuld door

Wie heeft de wijziging uitgevoerd

Datum

Wanneer werd de wijziging uitgevoerd

Commentaar

Wat was de reden van de wijziging, extra informatie over de situatie


FLEXIBELE CONTROLES

De volgende 2 flexibele controles kunnen bijkomend geactiveerd worden voor de prestatie-ingave:

 • 'Controle op beschikbaar saldo overuren’ =  Indien een uitzendkracht minder overuren gepresteerd heeft dan dat hij wil opnemen, dan zal het systeem een blokkerende (of waarschuwende) melding geven. 
 • 'Controle op beschikbaar saldo ADV-uren’ = Indien een uitzendkracht minder ADV-uren beschikbaar heeft dan dat hij wil opnemen, dan zal het systeem een blokkerende (of waarschuwende) melding geven.