WAT? 


In de release 2020.3 en in de volgende release 2020.4 zullen er een aantal wijzigingen uitgevoerd worden om de lijst van de contractredenen te verduidelijken en te optimaliseren. 


Aanpassing lijst contractredenen


De lijst met de contractredenen voor uitzendarbeid wordt in de release 2020.3 als volgt aangepast:


 • 0: Vervanging omwille van schorsing

 • 1: Einde contract

 • 2: Tijdelijke vermeerdering

 • 3: Uitzonderlijk werk

 • 4: Andere

 • 10: Instroom

 • 100: Erkend tewerkstellingstraject

 • 101: Vervanging omwille van opzegging of dringende reden

 • 102: Vervanging omwille van andere reden

 • 103: Vervanging omwille van arbeidsongeschiktheid

 • 104: Artistieke prestaties


Combinatie contractreden - paritair comité 

Niet alle redenen mogen echter worden toegepast in elk paritair comité. In de release 2020.4 zullen bovenstaande redenen gekoppeld worden aan de paritaire comités waarin deze redenen gebruikt kunnen worden. Concreet betekent dit dat bij het opmaken van een contract enkel de redenen worden weergegeven die voor het geselecteerde paritair comité geldig zijn. 

De instellingen zullen als volgt gebeuren:


Code

Geldig voor Paritair comité

0: Vervanging vaste werknemer - Schorsing

Alle PC’s, behalve PC 124 en PC 322.01

1: Einde contract

Deze reden wordt ongeldig gemaakt en zal bijgevolg niet meer geselecteerd kunnen worden. Deze wordt vervangen door 101 en 102. 

2: Tijdelijke vermeerdering

Alle PC’s, behalve PC 322.01

3: Uitzonderlijk werk

Alle PC’s,  behalve PC 124 en PC 322.01

4: Andere

Enkel PC 322.01 

10: Instroom

Alle PC’s,  behalve PC 322.01

100: Erkend tewerkstellingstraject

Alle PC’s, behalve PC 124 en PC 322.01

101: Vervanging vaste werknemer - Opzegging of dringende reden

Alle PC’s, behalve PC 124 en PC 322.01

102: Vervanging vaste werknemer - Andere

Alle PC’s,  behalve PC 124 en PC 322.01

103: Vervanging vaste werknemer - Arbeidsongeschikt

Enkel PC 124

104: Artistieke prestaties

Alle PC’s, behalve PC 124 en PC 322.01    


Gevolg:


Alle overige redenen die in het verleden manueel in de lijst met contractredenen werden toegevoegd en niet opgenomen zijn in bovenstaande lijst zullen niet meer selecteerbaar zijn bij het aanmaken van een nieuw contract of bij het wijzigen van een bestaand contract.


Wanneer er reeds contracten gekoppeld waren aan een reden niet vermeld in bovenstaande lijst, dan zal de reden wel nog steeds zichtbaar zijn op het contract detail en zal het contract ook nog opnieuw kunnen worden opgeslagen.