WAAROM?

Eens er een selectie van dagen is gemaakt in het overzicht kan er bovenaan gekozen worden om de afdeling of kostenplaats aan te passen per dag. Dit is handig om nadien aan de klant een factuur te kunnen presenteren die gesorteerd staat per afdeling of per kostenplaats. Indien de klant een aparte factuurnummer per afdeling wil ontvangen, moet er nog een extra klantoptie 'SPWA' in de klantenfiche geactiveerd worden. Een aparte factuurnummer per kostenplaats is niet mogelijk.

HOE? (--> Dit kan ook vanuit het detailscherm)

  • STAP 1 = Selecteer de juiste dagen in het overzicht waar je een afdeling of kostenplaats van wil wijzigen.
  • STAP 2 = Selecteer rechts bovenaan de juiste afdeling of kostenplaats die men wil toevoegen op de geselecteerde dagen. (Deze lijst wordt aangevuld in de klantenfiche onder de tabbladen 'Afdelingen' en 'Kostenplaatsen')
  • STAP 3 = De code van de afdeling of kostenplaats zal nu zichtbaar zijn onder het aantal uren: